صنایع توليد ماشين آلات،ابزارآلات و قطعات صنعتی


راهكار تخصصی مبتنی بر فناوری اطلاعات در واحدهای تولیدی و صنعتی، مجموعه سیستم ها و روش هایی است كه كلیه فعالیت های اصلی، لجستیكی و امور مشتریان حوزه های درون و برون سازمانی آنها را پوشش می دهد. هم چنین با ایجاد امکان بهره برداری مرحله ای و تکمیلی از دستاوردهای خود، سازمان را به سوی استقرار نظام فرآیندی با حداکثر انعطاف پذیری در مقابل تغییرات به پیش می برد و در نهایت امکان مدیریت مؤثر بر مبنای اطلاعات را فراهم می سازد.

راهکار توليد ماشين آلات، ابزارآلات و قطعات صنعتی

امروزه با افزایش هزینه های تأمین منابع تولید از جمله حامل های انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی، کاهش بهای تمام شده فعالیت ها از طریق بهبود مداوم فرآیند تولید، به عنوان یک ضرورت اساسی، مورد توجه بسیاری از بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی قرار گرفته است. در همین راستا، اتخاذ رویکرد سیستمی از طریق استقرار راهکارهای جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات، شیوه ای منحصربه فرد برای برون رفت از این شرایط چالشی به شمار می رود که در دستور کار مدیران و رهبران این بنگاه ها قرار گرفته است.تجربه سازمان های موفق نشان داده است که با به کارگیری این راهکارها از یک سو زمینه بهبود مستمر فرآیندها فراهم می گردد و از سوی دیگر از طریق ایجاد چابکی در سازمان، بقاء و توسعه آن تضمین می شود. در واقع،نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی سازمان ها تعیین می کند و در همین راستا، مدیریت هوشمندانه تأمین منابع، کاهش هزینه های زنجیره تأمین، کاهش زمان فرآیند تولید و سرعت عمل بالاتر در پاسخ گویی به خواسته های مشتری، اموری حیاتی و گریزناپذیر به شمار می روند.در این راهکار تخصصی، مراحل زیر در جهت نیل به اهداف فوق پیشنهاد گردیده و آماده ارائه می باشد:

خدمات مشاوره

خدمات مشاوره

 • شناخت و عارضه يابي و پيشنهاد بهبود
 • طراحي مفهومي (سيستم بهاي تمام شده)
 • طراحي مدل اطلاعاتي
 • بهبود الگوي گزارش گري مالي و مديريتي
 • شناخت و عارضه يابي و پيشنهاد بهبود
  این فعالیت به منظور شناخت و آسیب شناسی سیستم ها و روش ها، زیرساخت ها و پلاتفرم سخت افزاری و ارتباطی، الگوی گزارش گری موجود و با هدف ارائه پیشنهاد بهبود برای استفاده حداکثری از ظرفیت های راهکار ارائه شده، انجام می شود و اولین رکن استقرار سیستم های یکپارچه به شمار می رود.
 • طراحي مفهومي (پيش نياز سيستم بهاي تمام شده)برای دستیابی به الگوی مناسب هزینه یابی و محاسبه بهای تمام شده، فعالیت هایی نظیر "تبیین اصول و مفروضات بهای تمام شده"، "طراحی ساختار کدینگ حساب ها و مراکز فعالیت"، "تدوین روش شناسایی و ثبت حسابداری بهای تمام شده" و"شناسایی ورودی ها، پردازش ها و خروجی های سیستم" ضروری است. این فعالیت ها در قالب "طراحی مفهومی سیستم بهای تمام شده" طبقه بندی شده اند.
 • طراحي مدل اطلاعاتي
  پس از انجام فعالیت های شناخت و طراحی مفهومی، سازمان آماده می شود تا سیستم های یکپارچه طبق برنامه زمان بندی مناسب و به صورت مرحله ای در آن استقرار یابد. در این مرحله، طراحی و تنظیم جداول پایه کلیه سیستم ها بر اساس نتایج به دست آمده از فعالیت های شناخت و طراحی مفهومی در دستورکار قرار می گیرد.
 • بهبود الگوي گزارش گري مالي و مديريتي
  یکی از اساسی ترین انتظارات مدیران پس از استقرار سیستم های جامع اطلاعاتی، بهبود الگوی گزارش گری موجود و استفاده از ابزارهای مناسب سیستمی برای استخراج گزارشات متنوع و به موقع، با اتکاء به اطلاعات صحیح می باشد. به همین منظور فعالیت "بهبود الگوی گزارشگری مالی و مدیریتی" انجام می شود تا از کلیه ظرفیت های سیستم های یکپارچه در جهت ارائه گزارشات مناسب در مقاطع مختلف و زمان های دلخواه حتی بدون حضور در محل کار استفاده گردد.
استقرار پایگاه داده

استقرار پایگاه داده

 • پايگاه داده يكپارچه براي سایت های تولید
 • پايگاه داده مستقل براي شركت هاي گروه
 • پايگاه داده متمركز براي تجميع اطلاعات
در راهکار پیشنهادی، نحوه چیدمان و الگوی مناسب برای استقرار پایگاه داده که با استفاده از ابزارهای متنوع انتشار و تبادل اطلاعات راه دور، مورد استفاده قرار خواهند گرفت به ترتیب زیر می باشد:
 • پايگاه داده يكپارچه براي سایت های تولید
 • پايگاه داده مستقل براي شركت هاي گروه
 • پايگاه داده متمركز براي تجميع اطلاعات
نظر به پراکندگی جغرافیایی در برخی از کارخانجات تولیدی که دور از دفاتر مرکزی می باشند و نبود زیرساخت مناسب مخابراتی در محل های مذکور جهت برقراری ارتباط Online با بانک اطلاعاتی مرکزی، ابزاری طراحی شده است که تبادل اطلاعات را به صورت Offline امکان پذیر می سازد.
ابزارهای حوزه مديريت

ابزارهای حوزه مديريت

 • ابزار گزارش دهي مديريت(MRS)
 • ابزار تجميع و سازمان دهي اطلاعات زيرمجموعه ها (DWH)
 • ابزار اداره هوشمند كسب وكار(BI)
 • ابزار گزارش دهي مديريت(MRS)
  سیستم گزارش دهی مدیریت به عنوان لایه نرم افزاری فوقانی سیستم های عملیاتی رایورز، موظف به بازیابی و تلفیق اطلاعات متنوع مربوط به حوزه های کاری مختلف از جمله حوزه تولید، نگهداری و تأمین ماشین آلات، تدارکات، فروش، مالی و منابع انسانی و... در یك سازمان واحد و کلیه زیرمجموعه ها و کارخانجات تولیدی مربوطه می باشد. هر یك از سیستم های عملیاتی و اطلاعاتی حوزه های فوق از طریق فایل ها و جداول اصلی مربوطه، به همراه برخی گزارشات كلیدی كه به نوبه خود به صورت فایل های اطلاعاتی قابل استفاده می باشند، ورودی لازم جهت سیستم گزارش دهی به مدیریت را تهیه می نمایند.
  سیستم مذكور در یك محیط همگن با بازیابی كلیه اطلاعات موردنیاز مدیریت، امكان اعمال مدیریت بر مبنای اطلاعات را فراهم می سازد. بدین معنی كه علاوه بر فراهم كردن زمینه اعمال نظارت بر حوزه های کاری مختلف از طریق كنترل اطلاعات عملیاتی تأمین شده توسط سیستم های هرحوزه و هم چنین بازیابی اطلاعات ساده و تركیبی در ارتباط با نیازهای پیش بینی نشده، امكان تأمین چك لیست گزارشات مدیریت را به صورت لحظه ای و نیز در دوره های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه فراهم می سازد.

 • ابزار تجميع و سازمان دهي اطلاعات زيرمجموعه ها (DWH)
  این ابزار قادر است در محیط های اطلاعاتی همگن در هر یک از زیرمجموعه ها (سایت ها، انبارها و...) که دارای پایگاه داده مستقل هستند، از طریق بازیابی كلیه اطلاعات موردنیاز مدیریت، امكان اعمال مدیریت بر مبنای اطلاعات را برای مدیران دفترمرکزی/شرکت مادر فراهم سازد.

 • ابزار اداره هوشمند كسب وكار(BI)
  هوشمندی تجاری به تكنیك های كامپیوتر محوری گفته می شود كه برای تشخیص، استخراج و تحلیل داده های مرتبط با یك كسب وكار مورد استفاده قرار می گیرند. تكنولوژی هوشمندی تجاری، داده های تاریخچه ای، وضع فعلی و فضای پیش بینی عملیات سازمان را به طور همزمان مورد استفاده قرار می دهد. هدف استفاده از هوشمندی تجاری، پشتیبانی از مدیران سطوح مختلف سازمان در امر تصمیم گیری می باشد. سیستم گزارش ساز، ابزار تجمیع داده ها و سیستم گزارش دهی به مدیریت از سطوح این سیستم هستند. سطح آخر یك سیستم هوشمندی تجاری ابزار داشبورد مدیریتی است كه به تازگی توسط شركت رایورز تولید شده است.
  داشبورد مدیریتی ابزاری ست كه امكان مانیتور كردن شاخص های كلیدی عملكرد سازمان(KPI) را برای مدیران آن سازمان فراهم می سازد. شاخص هایی از قبیل "درصد تحقق برنامه تولید"، "PPM"، "درصد تحقق برنامه فروش"، "پیشرفت فیزیکی پروژه های مهندسی"، "مصرف مواد اولیه" و... می توانند در ردیف شاخص های کلیدی مدنظر مدیریت، جهت پایش سازمان به شمار روند که بسته به نیاز مدیران قابل تعریف، تغییر و توسعه هستند.
  دستاوردهاي حاصل از استقرار سيستم داشبورد مديريتي، به قرار زير است:
  • محاسبه شاخص هاي کليدي عملکرد (KPI) با استفاده از داده هاي موجود در سيستم ها
  • کمک به تصميم گيري سريع و بهينه بر اساس اطلاعات جمع آوري شده
  • نمايش وضعيت کل سازمان در يک نگاه
  • نظارت بر عملکرد سازمان
  • سهولت در شناسايي و تصحيح روندهاي ناصحيح و تنگناها

خدمات مشاوره

فرآيند مدار‌سازی سازمان RayBPMS

 • لايه سيستم هاي عملياتي مبتني بر ميز کار
 • لايه اتوماسيون
 • لايه تصميم گيري برمبناي اطلاعات
 • لايه اطلاع رساني مديريتي
 • لايه سيستم هاي عملياتي مبتني بر ميز کار
 • لايه اتوماسيون
 • لايه تصميم گيري برمبناي اطلاعات
 • لايه اطلاع رساني مديريتي
 • لايه اطلاع رساني مديريتي
سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار رایورز شامل زیرساخت جامعی جهت طراحی، اجرا، یکپارچه سازی و کنترل فرآیندهای سازمان است. این سیستم با خودكارسازی، مدیریت و بهینه سازی فرآیندهای کاری و هم چنین برقراری ارتباط با سایر سیستم های فعال در هر مجموعه، امكان دستیابی به حداکثر کارایی و اثربخشی را جهت بهره برداری بهینه از منابع محدود سازمان فراهم می سازد. لایه های متشکله این محصول عبارتند از:
 • لايه سيستم هاي عملياتي مبتني بر ميز کار
  مکانیزه نمودن روابط و ضوابط انتقال اطلاعات میان واحدهای سازمانی و سیستم های عملیاتی مختلف به همراه فراهم آمدن امکان ارجاع کار به افراد که به تسهیل فرآیند انجام کار خواهد انجامید.
 • لايه اتوماسيون
  این لایه، امکان تعریف چرخه گردش کار میان افراد و هم چنین استفاده از گزارشات و مستندات پشتیبان تصمیم گیری و نظایر آنها را جهت تحقق مکانیزاسیون فرآیند فراهم می کند.
 • لايه تصميم گيري برمبناي اطلاعات
  در این لایه، با اتکاء به انبوه اطلاعات تولید شده توسط سیستم های مستقر در واحدهای عملیاتی، امکان ساخت و تهیه گزارشات جدید عملکردی و مقایسه ای برای تصمیم گیری بهینه در هر مرحله، فراهم می شود.
 • لايه اطلاع رساني مديريتي
  این لایه، امکان دسترسی به اطلاعات آماری گردش کار (در میان واحدهای سازمانی) و نیز شناسایی گلوگاه های کاری را برای مدیریت سازمان فراهم می آورد تا بتوانند جهت تسهیل فرآیند انجام کار، تصمیمات مناسبی را اتخاذ نمایند.
 • دامنه کاربرد BPMS در واحدهای تولید ماشین آلات، ابزارآلات و قطعات صنعتی
  یکی از نیازهای اصلی واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای تعمیق در راستای تعمیق اتوماسیون عملیات در سازمان، مکانیزه نمودن فرآیندهای مرتبط با "مدیریت درخواست های درون و برون سازمانی" است. نمونه ای از این درخواست ها، فرآیند تأمین کالا و خدمات و تهیه مواد اولیه است. با مكانیزه شدن این فرآیند، كاربران می توانند بدون نیاز به ایجاد ارتباط مستقیم با سیستم ها و نرم افزارهای مستقل عملیاتی و ورود به آنها، تنها از میز كار RayBPMS با ثبت یك درخواست مواد، فرآیند تأمین را آغاز نمایند. پس از گردش درخواست در كارتابل افراد مختلف و تأیید توسط سمت های مربوطه، درخواست کالا در انبار ثبت می گردد و فرد متقاضی همیشه می تواند از آخرین وضعیت درخواست خود مطلع می گردد.
سيستم‌های منجر به قيمت تمام شده

سيستم‌های منجر به قيمت تمام شده

سيستم‌های منجر به قيمت تمام شده
سيستم‌های منجر به قيمت تمام شدهسيستم‌های منجر به قيمت تمام شده
services
‌‌

دستاوردهای راهکار تولید ماشین آلات، ابزارآلات و قطعات صنعتی

 • افزایش بهره وری در سازمان
 • کاهش هزینه و قیمت تمام شده با کنترل های دقیق و مداوم
 • بهبود سودآوری سازمان
 • ایجاد انعطاف پذیری حداکثری سیستم ها و فرآیندهای سازمان در مقابل تغییرات درونی و بیرونی
 • انجام به موقع تعهدات و افزایش رضایتمندی مشتریان
 • کاهش موجودی کالا در زنجیره تأمین
 • مدیریت هزینه های خواب سرمایه
 • مدیریت هزینه های انرژی
 • استفاده موثر و کارآمد منابع و کنترل نسبی جهت جلوگیری از هرزرفت آنها
 • حداقل کردن ضایعات، دوباره کاری ها و فعالیت های بدون ارزش افزوده
 • بهبود قابلیت تولید و کاهش زمان در گردش تولید
 • ایجاد نگرش فرآیندی به ساختار سازمانی
 • دسترسی به موقع به اطلاعات تصمیم ساز جهت تصمیم گیری های سریع و آگاهانه توسط مدیریت
 • استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های تولیدی و خدماتی سازمان
 • امکان اداره هوشمند سازمان
 • ارتقاء سطح رضایتمندی طرف های تعامل (درون و برون سازمانی)
‌‌

ويژگي هاي راهکار تولید ماشین آلات، ابزارآلات و قطعات صنعتی

 • کنترل بهای تمام شده در هر مرحله از فرآیند
 • تنوع محصولات، فرآیندها و ماشین آلات تولیدی
 • سیستم های سفارشی، تولید انبوه و ...
 • کنترل تعدادی و سرمایه ای مواد اولیه و محصولات نیمه ساخته در هر مرحله از فرآیند
 • مدیریت زنجیره تأمین و لجستیک
 • مدیریت امور بازاریابی و فروش
 • برنامه ریزی تأمین منابع
 • برنامه ریزی ایستگاه ها و فرآیندهای تولیدی
 • مدیریت پیمانکاران و تأمین کنندگان قطعات و مواد اولیه
 • برنامه ریزی ایستگاه ها و فرآیندهای تولیدی
 • برنامه ریزی احتیاجات مواد
 • ساختار چندسطحی محصولات
 • و ...
services
services
‌‌

مدیریت منابع سازمانی (ERP)

سیستم های اطلاعاتی با مکانیزه نمودن بخشی از فرآیندها و یا کمک به سازمان ها در جهت مهندسی مجدد و کارآمد ساختن این فرآیندها، باعث بهره برداری بهینه از منابع محدود سازمان می گردند. در این میان سازمان هایی موفق خواهند بود که در مقابل تغییر ساختار سازمانی و نیز انطباق فرآیندهای کسب و کار با سیستم ERP، انعطاف پذیر باشند. سیستم مدیریت منابع سازمانی (ERP) به عنوان موثرترین ابزار برنامه ریزی کل منابع سازمان، شامل نظام بهم پیوسته اطلاعاتی، مهندسی و مدیریتی است که تمامی نیازهای سازمان را با نگرشی فرآیندی در جهت نیل به اهداف سازمان و یکپارچه سازی تمام عملیات برآورده می سازد.
‌‌

لیست برخی از مشتریان

 • مهرکام پارس
 • الکتروژن
 • ایران ترانسفو ری
 • دمنده
 • صنعتی آما
 • صنایع فولاد هیربد زرندیه
 • مهندسی حفار چاه جنوب
 • بهمن دیزل
 • ماشین سازی تک صنعت
 • کارخانجات کابلسازی ایران
 • صنایع لاستیک پارمیدا
 • صنایع چراغ اتومبیل مدرن