شرکت‌های سهامی دستاورد تفکری در اقتصاد است که برای پیشرفت، مردم را به یاری و مشارکت می‌طلبد. در کسب و کارهای این نوع سازمان‌ها، ذی‌نفعی به نام سهامدار که گاه ناشناسی است تأثیرگذار، حضور دارد که از اهمیت بسیار برخوردار است.

رویکرد

تنوع و تعدد سهامداران سازوکارهای متناسب با خود را می‌طلبد و این بر عهده سازمان است که باید آمادگی‌های لازم را برای مواجهه با آن احراز کند.

سهامدار شخصی است که همانند مشتری به کیفیت دل بسته است البته با محتوایی متفاوت، سهامدار خواهان آن است که شرکتش به او با دقت و سرعت پاسخ دهد، او را از وقایع مرتبط آگاه سازد، با او عادلانه رفتار کند و دغدغه‌هایش را برطرف سازد.

وظایف نرم افزارهای حوزه سهام رایورز به گونه‌ای است که از دو سو قصد یک هدف می‌کند. از سویی در نظام‌مندی اداره سهام و سهولت در کار کارکنان این اداره به همراه سرعت در دسترسی به اطلاعات لازم و انجام محاسبات پیچیده ایفای نقش می‌کند و از سوی دیگر ابزار دست سهامدار قرار می‌گیرد و ارتباطات او را با سازمان را تسهیل می‌کند.

از این رو از سال‌ها پیش رایورز با توجه به نیازهای این حوزه و نگاه به مسائل سهامداری و بورس اوراق بهادار و با اخذ همکاری از صاحب نظران حوزه سهام به ساخت و عرضه نرم‌افزارهای مرتبط دست زد و در طول این سالیان علاوه بر افزودن به ویژگی‌های عملیاتی مورد نظر که همگام با رشد این نوع از اقتصاد رخ می‌نمود، از در انداختن نگاه نو به خود نیز غافل نگردید و بدین منظور دو نرم‌افزار مرتبط با یکدیگر با عناوین ذیل را برای پاسخگویی به این جهات دوگانه عرضه کرده است.

سهام