هزینه‌یابی صحیح و دقیق همواره یکی از دغدغه‌های مدیران مالی و مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی بوده است و از آنجایی که هزینه‌ی حقوق و دستمزد و مخارج تبعی آن در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و سازمان‌های خدماتی، سهم نسبتاً بالایی از فهرست و جمع مبالغ هزینه‌ها را در بر می‌گیرد، ضروری است که ساز و کاری مناسب برای اطمینان از محاسبه و صحت پردازش عملیات مربوط به حقوق و دستمزد اتخاذ شود.

حقوق، دستمزد و پرسنلی

     نرم‌افزار حقوق و دستمزد رایورز (که از منظر سیستمی زیرمجموعه‌ی سیستم جامع منابع انسانی به شمار می‌رود و از دیدگاه حوزه‌ی عملیاتی سازمانی تحت مدیریت امور مالی سازمان‌ها طبقه‌بندی می‌شود) با ارائه‌ی یک ساختار مناسب،  امکان اجرای چندین نظام پرداخت را به صورت همزمان و همراه با رعایت روزآمد  قوانین کار و تغییرات  ابلاغی از سوی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی فراهم می‌سازد و در تعامل تنگاتنگ با سایر ماژول‌های حوزه‌ی منابع انسانی( از جمله جذب و استخدام، کارگزینی و تشکیلات، مدیریت حضور کارکنان، رفاه و درمان، برنامه‌ریزی آموزش کارکنان و...)  سیستمی کارآمد برای جبران خدمات پرسنل و شناسایی بخش عمده‌ای از هزینه‌های سازمان به شمار می‌رود.

     در پایان هر ماه با پردازش احکام و اطلاعات کارکردی و غیر کارکردی پرسنل، محاسبات حقوق انجام می‌شود و لیست‌های حقوق و پرداخت کلی، فیش حقوقی و همچنین فایل‌های مورد نظر مراجع ذیصلاح (سازمان‌های تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، بانک‌ها و...) توسط نرم‌افزار قابل ارائه خواهد بود.

      علاوه بر این به منظور ایفای نقشی مناسب در فرآیند هزینه‌یابی و محاسبه بهای تمام شده فعالیت‌ها، خدمات، پروژه‌ها و کالاهای تولیدی، صدور سند حسابداری مربوط به محاسبات حقوق پرسنل، ذخیره‌ی سنوات، ذخیره‌ی عیدی، ذخیره‌ی مرخصی و نظایر آن‌ها و ارسال به سیستم حسابداری مالی به عنوان یکی از مأموریت‌های اصلی سیستم، قابل بهره‌برداری می‌باشد و در ردیف فرازهای مهم سیستم قرار می‌گیرد. به همین منظور، ارتباط مکانیزه‌ی سیستم حقوق و دستمزد با سایر سیستم‌هایی که چرخه‌ی سیستمی فرآیند هزینه‌یابی و محاسبه‌ی بهای تمام شده را (از جمله سیستم تایم شیت کارکنان، سیستم تسهیم هزینه و...) پوشش می‌دهند برقرار شده و برای شرکت‌ها و سازمان‌های استفاده کننده از آن‌ها قابل بهره‌برداری می‌باشد.

ویژگی‌های سیستم

حقوق، دستمزد و پرسنلی

ویژگی‌های بارز

 • دریافت انواع اطلاعات پرسنل نظیر مشخصات پرسنلی، احکام، کارکرد، وام‌ها و... از طریق فایل متنی با ساختارهای مختلف
 • تولید اطلاعات ورودی به صورت مکانیزه و با توجه به شرایط مورد نظر کاربر (بر اساس سوابق پرسنل)
 • دریافت اطلاعات ورودی در قالب فایل Text و Layout استاندارد سیستم
 • تهیه فایل‌های بیمه و مالیات با فرمت و ساختار مورد نظر سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
 • تهیه انواع فایل متنی جهت واریز مبالغ به حساب بانکی پرسنل با ساختار مورد نظر کلیه بانک‌ها
 • پیوست انواع مستندات به مشخصات پرسنل
 • جا به جایی پرسنل بین شعب مختلف تعریف شده برای هر سازمان
 • تعریف انواع جرائم غیبت و تأخیر و اختصاص به پرسنل مورد نظر
 • تعریف عوامل مؤثر در محاسبه حقوق در سطح پرسنل، مانند ضرائب اضافه کار عادی و تعطیل، ضریب سنوات، نوع مالیات و...
 • انتقال مانده مرخصی پرسنل به سال بعد با در نظر گرفتن ضوابط مورد نظر سازمان
 • صدور گروهی احکام پرسنلی بر اساس شرایط متنوع و با امکان انتخاب پرسنل
 • تعریف انواع وام و امکانات مختلف از قبیل اصلاحیه، تسویه، قسط موقت و... و اختصاص آن به پرسنل
 • تعریف انواع بیمه در دو بعد تنوع نوع بیمه و یا شعب گوناگون
 • تعریف انواع مالیات و انتخاب روش محاسبه مالیات بر اساس مقتضیات روز
 • محاسبه انواع ذخیره ها نظیر عیدی، سنوات، مرخصی و صدور سند به سیستم مالی
 • معرفی انواع معافیت‌های مالیاتی
 • محاسبه انواع مأموریت و نوبت کاری، عیدی و پاداش، مساعده، مقرری ماه اول و...
 • تهیه گزارش‌های کنترلی با سطوح مختلف برای آیتم‌های مورد نظر و در زمان‌های مورد نیاز
 • طراحی فرم‌های مختلف نظیر فیش حقوق، حکم پرسنلی، لیست حقوق و... به صورت دلخواه توسط کاربران سیستم
حقوق، دستمزد و پرسنلی

امکانات

 • ایجاد بانک اطلاعاتی پرسنل شامل نگهداری اطلاعات شناسنامه‌ای، تکمیلی، سوابق کاری، دوره‌های آموزشی، افراد تحت تکفل و...
 • معرفی سطوح دسترسی کاربران جهت ورود اطلاعات و تهیه خروجی از آن در سطوح مختلف
 • ثبت انواع اسناد پرسنلی از قبیل انواع احکام و ابلاغیه‌ها، درخواست و تخصیص وام، مأموریت، قطع رابطه، بازگشت به کار و...
 • معرفی پرسنل در شعب و واحدهای مختلف
 • تعریف و اعمال ضوابط مورد نظر در شابلون سیستم حقوق جهت ایجاد و ارسال سند مالی مکانیزه به سیستم مالی رایورز  
 • ارسال انواع اطلاعات به مراجع ذیربط خارج از سازمان (مانند سازمان تأمین اجتماعی و...) و نیز دریافت اطلاعات سیستم‌های غیر رایورزی (مانند سیستم کارت ساعت و...)
 • تعریف انواع عوامل مؤثر در محاسبات حقوق و دستمزد (کدها) با قابلیت فرمول نویسی متناظر هر یک
 • دریافت انواع اسناد از سیستم مدیریت منابع انسانی رایورز
 • صدور مکانیزه انواع سند به سیستم حسابداری مالی و کنترل بودجه رایورز
حقوق، دستمزد و پرسنلی

مزایا و برتری‌ها

 • طراحی فرم‌های ورودی اسناد حقوق جهت انطباق بیشتر با فرم‌های جاری در هر سازمان
 • صدور خودکار احکام اصلاحیه در زمان صدور حکم معوقه در صورت نیاز و با تأیید کاربر
 • محاسبه معوقه برای پرسنل قطع رابطه شده در گذشته و پرداخت در ماه جاری
 • اعمال معوقه بیمه در لیست بیمه ماه جاری
 • جا به جایی پرسنل بین شعب مختلف سازمان تأمین اجتماعی با حفظ سوابق هر یک
 • پردازش و صدور سند به سیستم مالی به تفکیک شعب تعریف شده سازمان
 • معرفی و اعمال تغییر قوانین در جداول مختلف نظیر بیمه و مالیات و...
 • طراحی هر گونه گزارش دلخواه (چاپی و گرافیکی) توسط کاربر بدون نیاز به برنامه نویسی و سپس اجرای آن در زمان‌های مورد نظر
حقوق، دستمزد و پرسنلی

Latest Features

 • پنج مركزه شدن سيستم حقوق
 • ساخت فایل مالیاتی با فرمت جدید سال 95
 • كارتابل فرآيند پرداخت حقوق
 • کارتابل مرخصی
 • کارتابل کارگزینی
 • کارتابل سند مأموریت
 • تهیه نسخه پشتیبان و بازیابی اطلاعات به تفکیک "شعبه" و "تاریخ پرداخت"
 • جدولی شدن فيلد سطح سازمانی در جدول سمت
 • ايجاد بخش‌های "خلاصه پرونده پرسنلی" و "خلاصه اسناد پرسنلی"
 • ایجاد سند درخواست ماموریت

گزارش‌ها

  • اطلاعات پرسنل از قبیل اطلاعات شناسنامه‌ای، مدارک تحصیلی، سوابق کاری و آموزشی، افراد تحت تکفل، سوابق پزشکی و...
  • احکام پرسنل به همراه فرم چاپی مورد نظر هر سازمان
  • کنترل کارکرد پرسنل به تفکیک و با توجه به شرایط مورد‌ نظر (مانند واحد سازمانی، مرکز هزینه، نوع استخدام، نوع بیمه و...) برای تاریخ‌های مختلف
  • لیست بیمه و مالیات با فرم چاپی استاندارد سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی
  • لیست و فیش حقوق به تفکیک و با توجه به شرایط مورد نظر و با انواع فرم چاپی پیش فرض و قابلیت طراحی بر اساس خواسته هر سازمان
  • گزارشات کنترلی به ریز عوامل حقوقی (کسر، پرداخت، وام و ...) به تفکیک و با توجه به شرایط مورد نظر (با انتخاب محدوده تاریخی در حد سال، ماه و...)
  • کنترل وضعیت وام‌های پرسنل به تفکیک ترکیبی از انواع وام و سایر شرایط و هم چنین کاردکس وام پرسنل
  • لیست‌های سالانه کسر و پرداخت به تفکیک شرایط موردنظر
  • مقایسه هزینه‌های دستمزد مراکز و واحدها در زمان‌های مختلف و یا مقایسه با یکدیگر
  • لیست پرداخت کلی (به عنوان روکش سند مالی حقوق) و با تفکیک شرایط مورد نظر (مرکز هزینه، واحد سازمانی، محل کار و...)

ارتباط با سایر سیستم‌ها