امروزه یکی از ارکان اساسی در تمامی بنگا‌های اقتصادی و سازمان‌های خدماتی سرمایه‌‌ی انسانی آن‌هاست، به طوری که در بسیاری از نظریه‌های نوین مدیریت، از این نیروی کلیدی به عنوان شالوده و کار پایه‌ی حرکت پیش‌رونده‌ی سازمان و محرک اصلی توسعه‌ی بنگاه اقتصادی نام ‌برده می‌شود.  به بيان ديگر، تداوم حيات سازماني و بالندگي آن وابسته به ایجاد بستری مناسب برای بروز خلاقيت نیروی انسانی و نوآوري مستمر در زمینه‌ی بهره‌گیری از این سرمایه‌ی عظیم است که بدون تردید مي‌تواند به تثبیت جایگاه سازمان و رشد روزافزون هر بنگاه اقتصادی منجر گردد.

کنترل کارکرد

     از سوی دیگر به‌کارگیری بهینه‌ی نیروی انسانی کارآمد، نیازمند داشتن استراتژی صحیح منابع انسانی در هر سازمان و استفاده از  سیستمی توانمند و روزآمد است. رویکردی هدایتگر که (با اتکاء به راهبردهای مذکور و نیز بهره‌گیری از امکانات مکانیزه ، در تعامل یکپارچه با سایر سیستم‌های عملیاتی و اطلاعات مدیریت سازمان) به‌طور مستمر مد نظر مدیریت قرار گیرد و سازمان را به پیش‌ برد.

     شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز نیز، متناسب با ارتقاء جایگاه سیستم جامع مدیریت منابع انسانی در اداره‌ی سازمان‌ها، اجزاء و ماژول‌های تشکیل دهنده‌ی آن را یکی پس از دیگری تولید و روانه‌ی بازار حرفه نموده است که سیستم " کنترل کارکرد نیروی انسانی (تایم شیت کارکنان) " یکی از مهم‌ترین ‌آن‌هاست و علاوه بر وظائف متعارف، دو مأموریت اصلی زیر را به عنوان اهداف اساسی خود برگزیده است :

 • مدیریت بهینه‌ی زمان کارکرد نیروی انسانی بخش‌های مختلف فعالیت سازمان اعم از اصلی و لجستیکی
 • ایفای نقش محوری به عنوان یکی از ارکان هزینه‌یابی و محاسبه بهای تمام شده‌ی محصولات و خدمات، خصوصاً در مراکز فعالیت‌ پروژه محور و خدماتی

ویژگی‌های سیستم

کنترل کارکرد (تایم‌شیت)

ویژگی‌های بارز

 • ورود اطلاعات کارکرد پرسنل به تفکیک پروژه/سفارش، مراکز هزینه، فعالیت و مشتریان
 • داشتن پایگاه اطلاعاتی مشترك با 
 • سیستم حقوق، دستمزد و پرسنلی
کنترل کارکرد (تایم‌شیت)

امکانات

 • معرفی كاربران، گروه كاربران و نحوه دسترسی محدوده عملیاتی آن‌ها جهت تأمین امنیت اطلاعات
 • تعریف سطوح مختلف رده تأیید به تفكیك كاربران
 • تأیید کارکرد پروژه توسط مدیر
 • ثبت کارکرد پروژه برای هر فرد
 • تعریف صفات مختلف و تخصیص صفات به پروژه‌ها، فعالیت‌ها
 • محدود کردن کاربر به ثبت تایم شیت بر مبنای کارکرد پرسنل
 • اجباری کردن ثبت توضیحات
 • اجباری کردن ثبت فعالیت
 • تنظیم برنامه هفتگی برای هر پرسنل
 • تنظیم جلسات گروهی
 • ثبت اطلاعات كاركرد پرسنل به صورت مكانیزه
 • دریافت مکانیزه مراکز پروژه و فعالیت از مراکز سیستم مالی
 • بهبود روش شکستن رکوردهای کارکرد پروژه در هنگام اصلاح زمان با تعویض ردیف
 • جلوگیری از ثبت ردیف در جداول وابسته به پروژه (در حالتی که جدول پروژه در حالت اصلاح است)
 • بهبود روش رد گروهی کارکرد پروژه
کنترل کارکرد (تایم‌شیت)

مزایا و برتری‌ها

 • شعبه پذیر بودن سیستم
  • فیلتر شدن کارکرد پروژه اطلاعات پرسنلی
  • تغییر شعبه
  • انجام عملیات‌های سیستمی به صورت مجزا برای هر شعبه
 • تولید گزارشات (فایل) استاندارد سیستم
 • ارائه اطلاعات عملیاتی، تاریخچه‌ای و مدیریتی كاركنان از طریق امكان طراحی و تولید گزارشات
 • طراحی و چاپ فرم‌های موردنظر به طور دلخواه
کنترل کارکرد (تایم‌شیت)

Latest Features

 • امکان تخصیص پروژه‌ها به مراکز هزینه
 • امکان تعیین فعالیت‌های مجاز هر پروژه
 • امکان تعیین پرسنل مجاز در هر پروژه
 • امکان تعیین فعالیت‌های مجاز برای هر پرسنل مجاز پروژه
 • امکان ثبت کارکرد پروژه در یک بازه زمانی خاص به صورت ویزارد

ارتباط با سایر سیستم‌ها