رایورز در یک نگاه

27 سال
سابقه فعالیت مستمر
و ارزش افزا در صنعت نرم افزار
بیش از 3000 مشتری
فعال در زمینه های مختلف
صنعتی، خدماتی و...
بیش از 400 نیروی
متخصص و کیفی
گواهینامه های بین المللی
Tick IT در طراحی،تولید و پشتیبانی نرم افزار
ISO 9001:2008
رتبه 1 در 3
رسته از شورای عالی انفورماتیک:

  1. ارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا
  2. تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری
  3. شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی
پوشش جغرافیایی گسترده
از طریق شبکه همکاران رایورز
 
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بازرگانی سابق
مرکز آمار ایران
گمرک جمهوری اسلامی ایران
جهت تغییر بنیادی سازمان
بیش از 28% از مشتریان رایورز
روی تابلوی بورس