رایورز در یک نگاه

27 سال
فعالیت مستمر
و ارزش‌افزا در صنعت نرم‌افزار
بیش از 3000 مشتری
فعال در زمینه‌های مختلف
صنعتی، خدماتی و...
بیش از 400 نیروی
متخصص و کیفی
گواهینامه های بین المللی
Tick IT در طراحی،تولید و پشتیبانی نرم‌افزار
ISO 9001:2008
رتبه 1 در 3
رسته از شورای عالی انفورماتیک:

  1. ارائه و پشتیبانی بسته‌های نرم‌افزاری یا بسته‌های نرم‌افزاری حامل محتوا
  2. تولید و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارش مشتری
پوشش جغرافیایی گسترده
از طریق شعب و شبکه همکاران رایورز
 
وزارت آموزش و پرورش
وزارت بازرگانی سابق
مرکز آمار ایران
گمرک جمهوری اسلامی ایران
جهت تغییر بنیادی سازمان
بیش از 28% از مشتریان رایورز
روی تابلوی بورس تهران