ارزش‌ها و باورها

ارزش‌ها و باورهای مدیران و کارکنان رایورز عبارتند از:

 

 • انجام کار کیفی
  • انجام کار به صورت کیفی بر اساس نیاز مشتری با اعتقاد به این واقعیت که پس از اولین تماس، کار ما با مشتری تازه شروع شده است

 • عمل به وعده ها
  • متعهد بودن به انجام آن چه به مشتری وعده داده شده

 • تداوم نوآوری در کسب‌وکار
  • اعتقاد به نوآوری مستمر در کسب‌وکار از طریق پیگیری نوآوری‌های تکنولوژیک و ارائه محصولات و خدمات جدید

 • شنیدن صدای مشتری
  • اعتقاد به اصلاح مسیر کسب‌وکار بر اساس دریافت بازخورد از مشتریان و برخورداری از حساسیت لازم در انجام اقدامات اصلاحی مربوطه

 • تأمین متوازن منافع کلیه ذی‌نفعان
  • تأمین بلندمدت منافع ذی‌نفعان سازمان، شامل مشتریان، کارکنان، سهامداران، طرف‌های تجاری همکار، سایر ذی‌نفعان و جامعه

 • رعایت احترام فردی
  • پایبندی به روابط انسانی در محیط کار، احترام به حقوق فردی و سازمانی کارکنان و رعایت پرداخت در برابر کارایی

 • اعتقاد به رویکرد تیمی در انجام امور
  • باور به لزوم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف و اجرای وظایف سازمانی بر اساس رویکرد تیمی