تضمين كيفيت

شركت مهندسي نرم افزار رايورز در سال 1380 اقدام به طراحي و استقرار سيستم مديريت كيفيت بر اساس خواسته هاي استاندارد ISO – 9001-2000 Plus Tick IT نموده و پس از بررسي نتايح مميزي توسط موسسه EAQA انگليس، در زمره گروه نخست از شرکت های نرم افزار ایرانی است که موفق به دريافت اين گواهي نامه به شماره ثبت 1598 در تاريخ اول سپتامبر 2001 گرديد.

مميزي هاي اين شركت طبق روال با موفقيت انجام پذيرفته و مميزي هاي بعدي در دستور كار مي باشد. براساس خط مشي كيفيت، شركت رايورز متعهّد است :

 • ازطريق به كارگيري سيستم كيفيت در فرآيند توليد نرم افزار، از توليد هرگونه محصول نامنطبق با نيازهاي مشتري جلوگيري نمايد.
 • توان تخصصي نيروي انساني خود را از طريق آموزش مستمر و مناسب ارتقاء دهد.
 • كيفيت محصولات را از طريق بهبود مستمر سيستم كيفيت بهبود بخشد.
 • خدمات پشتيباني قابل اطمينان و مستمر و سريع به مشتريان جهت بهره برداري موثر و مطلوب از محصولات نرم افزاري ارائه دهد.
 • افزايش رضايتمندی مشتری را سرلوحه تمامی فعاليت های خود قراردهد.

لازم به ذكر است سيستم مديريت كيفيت اين شركت از اجزاء زير تشكيل گرديده :

 • خط مشي كيفيت (Quality policy)
 • اهداف كيفيتي تعريف شده (Quality objectives)
 • نظام نامه كيفيت (Quality manual)
 • روش هاي اجرايي (Procedures)
 • دستورالعمل ( Instructions )
 • فرآيندها (Processes)

شركت مهندسي نرم افزار رايورز جهت افزايش كارايي و بهره وري سازمان، در سال 1383 اقدام به انجام مهندسي مجدد فرآيندهاي شركت ( BPR ) طي بازبيني هاي مستمر موفق به شفاف سازي رويه اجرايي و بهبود عملكرد فرآيندهاي خود دست يافته است. هم چنين به منظور حصول اطمينان از اثر بخش بودن نحوه اجرا و كنترل فرآيندها، معيارها و روش هايي جهت اندازه گيری و کنترل عملکرد هر فرآيند تعيين گرديده است.