رویکردهای تکنولوژیک

رايورز طي قریب به سه دهه فعاليت خود، مراحل نوآوري تکنولوژيک منعکس در تصوير زير را داشته و چهار نسل محصول را به بازار عرضه نموده است. رويکرد نوين تکنولوژيک (خط توليد نرم‌افزار موسوم به Product Line) از اوايل دهه هشتاد شمسي آغاز شده است. اين رويکرد با اصالت دادن به نيازهاي کسب‌وکار مشتريان، تکنولوژي را در خدمت انطباق کامل با اين نيازها قرار مي‌دهد.
اين رويکرد، امـکان پوشــش هر دو محيـط توليد نرم‌افزار ( J2EE  و  .NET ) را در مقياس بين‌‌المللي
پيش‌بيني کرده است.
رويکرد سيستم مديريت فرآيندهای کسب‌وکار (BPMS) به منظور توليد سيستم‌هاي کاربردي فرآيندمدار در سازمان‌ها در دستور کار قرار گرفت. اين زيرساختِ استاندارد، کارپايه حل نيازهاي سيستمي سازمان‌ها بر اساس رويکرد فرآيندمدار گرديد.