ساختار رایورز

شرکت مهندسی نرم‌افزار رایورز از یکسو دارای ساختار شبکه‌ای برای فراگیر نمودن ارائه محصولات، خدمات و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در مقیاس کشوری است. از سوی دیگر کلیه فعالیت‌هایی که تولید و عرضه بهینه این محصولات و خدمات را میسر می‌سازد، بر اساس رویکرد فرآیندمدار و با اتکاء به کاربردهای اصول و مبانی برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، سازماندهی شده است.

اطلاعات مربوط به شبکه همکاران رایورز که فرآیند فروش و خدمات پس از فروش محصولات و خدمات رایورز و ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات را در سراسر کشور به عهده دارند در بخش مربوطه ارائه شده است. لذا در این بخش ساختار سازمانی رایورز مرکزی معرفی می گردد.

ساختار سازمانی رایورز مرکزی طی بیش از ربع قرن فعالیت مستمر شرکت، متناسب با تغییرات فزاینده در مؤلفه‌های مؤثر در حرفه، رویکردی تکاملی داشته است. رشد روز افزون انتظارات مشتریان و ضرورت تأمین رضایت‌مندی آنان، به‌کارگیری روندهای نوین تکنولوژیک در تولید محصولات نرم‌افزاری و تعمیق مستمر دانش سازمانی و تخصصی، از جمله این مؤلفه‌ها به شمار می‌روند.

در آخرین تغییرات پدیدآمده در ساختار سازمانی رایورز و توسعه سرمایه انسانی شرکت که پس از تدوین برنامه استراتژیک برای نیمه اول دهه 90 صورت گرفته است بخش ها، گروه ها و نهادهای زیر سازمان دهی شده اند.

 

 
ساختارهای مرتبط  به  مشتریان
از آن جایی که در رویکردهای نوین رایورز، مشتریان از محوری ترین جایگاه برخوردارند، بخش ها و گروه های زیر که فعالیت های خود را با رویکردی فرآیندی انجام می دهند تشکیل شده اند:
 • مدیریت روابط مشتریان
  این بخش از طریق دو تیم تخصصی ویژه شامل مرکز پاسخ گویی تلفنی (CC) و سنجش رضایت مندی و رسیدگی به شکایات، وفادارسازی مشتریان را هدف گذاری کرده است. ساماندهی بخش مدیریت تماس با استفاده از تکنولوژی های روزآمد و شیوه های نوین ارتباط با مشتریان از جمله دستاوردهای این بخش قلمداد می شود.
 • مدیریت ارائه راهکارهای جامع به مشتریان
  این نهاد با استفاده از یک هسته تخصصی متصف به مهندسی فروش، تشکیل 14 گروه ارائه دهنده راهکارهای ویژه مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به بخش های اصلی و استراتژیک فعال در کشور اعم از دولتی و خصوصی و بهره جویی از متخصصین درون سازمانی و برون سازمانی فعال در زمینه خدمات مالی، مهندسی صنایع و مشاوره مدیریت، ارتقاء سطح و عمق بهره برداری از محصولات و خدمات رایورز را در چارچوب استراتژی ارائه راهکارهای جامع به مشتریان محقق می سازد.
مدیریت ارائه راهکارهای جامع به مشتریان با سازمان دهی تیم ویژه حسابداری مشتریان به عنوان حلقه تکمیلی گروه های فرآیندی تحت پوشش خود گام نهایی را در جهت تکمیل چرخه مبادله ارزش برداشته است.
 
ساختارهای مرتبط با مدیریت ارشد
ساختار مدیریتی شرکت رایورز مرکب از هیئت مدیره پاسخ گو به سهامداران، مدیر عامل عضو هیئت مدیره و مشاورین کارآمد در زمینه های گوناگون از جمله برنامه ریزی استراتژیک، توسعه بازار و منابع انسانی می باشد. اعضای هیئت مدیره تماماً موظف هستند  علاوه بر پذیرش مسئولیت های کلیدی، به تناسب به عنوان رئیس هیئت مدیره شعب منطقه ای و استانی رایورز ایفای نقش کنند.
 
ساختارهای مرتبط با محصولات
  شکوفایی فعالیت های انجام شده در بخش تحقیق و توسعه و دستیابی به نوآوری های شگرف تکنولوژیک از یک سو و ارتقاء مستمر محصولات قابل عرضه به مشتریان از سوی دیگر (که همطراز با توسعه انتظارات مشتریان و بازخوردهای دریافتی از آنان تکامل می یابند)، ایجاد ساختار ویژه زیر را برای تولید و پشتیبانی فنی محصولات موجب گردیده است:
 • واحد توسعه تکنولوژیک (تحقیق و توسعه)
 • واحد تولید محصولات مبتنی بر خط تولید نرم افزار با رویکرد MDD
 • واحد تولید محصولات با زیرساخت BPMS
 • واحد تولید و پشتیبانی فنی محصولات با رویکرد MIS
 
ساختارهای مرتبط با تأمین منابع
ارائه محصولات و خدمات به مشتریان و استقرار راهکارهای جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات در سازمان های دولتی و بنگاه های اقتصادی بدون تامین منابع لازم و به کارگیری بهینه آن امکان پذیر نمی باشد. بخش های سه گانه زیر از مهم ترین حوزه های تأمین کننده منابع در شرکت رایورز محسوب می شوند.
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت پشتیبانی
 • مدیریت منابع مالی