شبکه همکاران رایورز

شبکه عرضه محصولات و خدمات رايورز، با به خدمت گرفتن برجسته‌ترين نيروهاي بومي و مديران باسابقه در سطح هر منطقه نسبت به اعتلاء و اشاعه فرهنگ فناوري اطلاعات و ارتباطات و نیز مشارکت در ايجاد بسترهاي لازم جهت استفاده از اين فناوري ها در سطح کشور، پاسخ‌گوي نيازهاي گوناگون مشتريان مي‌باشد.
اين ساختار شبکه‌اي علاوه بر شعب، به منظور پوشش کامل نياز مشتريان از خدمات شرکت مهندسي شبکه و اطلاع‌رساني رايورز و شرکت آموزشي و تحقيقاتي رايورز و هم چنين طيف گسترده‌اي از همکاران تجاري که خدمات تخصصي و تکميلي در حوزه‌هاي مديريت، مالي، صنايع و ... ارائه مي‌کنند، بهره‌مند مي‌باشد.

شعب
رایورز اهواز
رایورز بجنورد
رایورز تبریز
رایورز شرق
رایورز شمال
رایورز شیراز
رایورز کویر
رایورز غرب
رایورز گلستان
شرکت آموزشی و تحقیقاتی رایورز
شرکت مهندسی شبکه و اطلاع رسانی رایورز

شرکت های همکار
راهبرد اندیشه محور
رایان تدبیر بهورز