رایورز گلستان

اطلاعات تماس
نشانی:
گرگان - بلوار نهارخوران ، عدالت 48 -مجتمع صامت ، طبقه سوم -واحد 4
کد پستی:
4916715174
تلفن:
017-32531030
فکس:
017-32537929
آدرس الکترونیکی:
اطلاعات شرکت
مدیرعامل:
سهیل نعمتیان
سال تاسیس:
1388
مدیر اجرایی:
پریسا ابوئی
زمینه‌های فعالیت:

فروش و خدمات پس از فروش محصولات و خدمات رایورز