شرکت آموزشی و تحقیقاتی رایورز

اطلاعات تماس
نشانی:
تهران - خیابان وزرا - خیابان هجدهم - شماره 30
کد پستی:
1511736151
تلفن:
021-84363166
فکس:
021-84363149
آدرس الکترونیکی:
اطلاعات شرکت
مدیرعامل:
مسعود حیدریان
سال تاسیس:
1382
زمینه‌های فعالیت:

ارائه خدمات آموزشی