اعضای هیئت مدیره

پرویز رحمتی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)

سمت اجرایی: مدیرعامل
مدت فعالیت: بیست و هفت سال حضور مستمر
مدرک تحصیلی: لیسانس برنامه ریزی کامپیوترفوق لیسانس مدیریت اجرایی (EMBA)
سوابق اجرایی و مدیریتی:
 • عضو موسس و عضو هیئت مدیره شرکت مهندسی نرم افزار رایورز (1373-1368)
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره رایورز (از 1374 تا کنون)
 • مشاور معاونت طرح و برنامه وزارت آموزش و پرورش در امكان سنجي نظام جامع انفورماتيك وزارتخانه (1370-1369)
 • مدیر پروژه نظام جدید آموزش متوسطه کشور (1373-1371)
 • مدیر پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی و عملیاتی کارخانجات صنایع آموزشی (1372)
 • مدیر پروژه طرح جامع شبكه اطلاع رساني بازرگاني كشور (1376-1375)
 • رئیس هیئت مدیره تحقیقات و توسعه صادرات نرم افزار ایران (1383-1377)
 • نایب رئیس هیئت مدیره انجمن شرکت های انفورماتیک (1384-1382)
 • رئیس سازمان نظام رایانه ای کشور (1390-1387)
 • عضو شورای سیاست گذاری گواهی دیجیتال کشور (1390-1387)
 • رئیس کمیته متناظر فنی استاندارد IT کشور (1392-1389)

مسعود حیدریان (رئیس هیئت مدیره)

سمت اجرایی: مدیرعامل شرکت آموزشی و تحقیقاتی رایورز
مدت فعالیت: بیست و هفت سال حضور مستمر
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس آمار و علوم کامپیوتر
سوابق اجرایی و مدیریتی:
 • مدیر پشتیبانی و خدمات پس از فروش سیستم ها
 • مدیر طراحی و استقرار سیستم بهای تمام شده
 • مدیر راهکارهای تخصصی و سیستم های اختصاصی
 • نماینده مدیریت و مدیر سیستم کیفیت

عباس یادگاری (نایب رئیس هیئت مدیره)

سمت اجرایی: مدیر پروژه
مدت فعالیت: بیست و هفت سال حضور مستمر
مدرک تحصیلی: لیسانس تحقیق در عملیات 
سوابق اجرایی و مدیریتی:
 • مدیر پروژه ارائه مشاوره در زمینه تامین سیستم بانکداری متمرکز (بانک صنعت و معدن)
 • مشاور پروژه و مدیر حوزه فرایند در طراحی مفهومی گمرک نوین
 • مشاور و مدیر پروژه حوزه بازرگانی در استقرار سیستم های یکپارچه
 • مشاوره پروژه سیستم برنامه ریزی منابع انسانی و مدیریت و کنترل پروژه