۱۰ نکته کارآمد در باب مدل‌سازی فرآیند در سیستم مدیریت فرایندهای کسب‌وکار

مدیریت فرایندهای کسب و کارbpms

پایگاه دانش BPM - خصوصیات موجود در BPMN، قوانین و تعاریف فنی فراوانی را ارائه می‌کند، اما چگونگی خلق مدل های فرآیندی را آموزش نمی‌دهد (در واقع مأموریت اصلی مدل های فرایندی به حداکثر رساندن فهم فرآیند "همان‌گونه که است" یا "آن گونه که باید باشد" هست)؛ به منظور اجرای کارآمد مدل‌سازی فرآیند، شما می‌بایست فراتر از خصوصیات رفته و یک متودولوژی پایه‌ای، بهترین روش‌های ممکن و الگوهای نموداری ویژه‌ای را برای استفاده در موقعیت‌های عادی فرابگیرید. برای روشن کردن این موضوع، در ادامه ۱۰ نکته برای مدل‌سازی کارآمد ارائه می‌شوند ... ادامه مقاله