از خوب بودن عملکرد زیرساخت هوش تجاری سازمان خود اطمینان حاصل کنید

مدیریت فرایندهای کسب و کارbpms

پایگاه دانش BPM - همگان اتفاق نظر دارند که زیرساخت‌های هوش تجاری به طور روزافزون به یک دارایی ارزشمند برای موفقیت در مدیریت کسب‌وکار تبدیل‌شده‌اند. این اتفاق نظر تعجب‌آور نیست، چرا که این زیرساخت‌ها باعث بالا رفتن شفافیت و صرفه‌جویی در زمان می‌شوند و به شما اجازه می‌دهند بر روی بهبود فرآیندی سرمایه‌گذاری کرده و آن را کنترل نمایید.

به واقع اطلاعات، زمان واقعی را در اختیار شما قرار می‌دهند و مجموعه‌ای از حقایق، رهنمودها و خط مشی‌های همسان را برای کل سازمان به ارمغان می‌آورند. در مجموع به کمک این زیرساخت‌ها، می‌توانید به طور چشمگیری از سوءتفاهم و سردرگمی‌ها بر حذر باشید.

این‌که تمام آنچه می‌خواهید بدانید را در یک مکان داشته باشید، فوق‌العاده است ... ادامه مقاله