رایورز مرکزی (ساختمان شماره یک)

اطلاعات تماس
نشانی:
خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) - خیابان هجدهم-شماره 30
کد پستی:
1511736151
تلفن:
021-84363000
فکس:
021-88711504
آدرس الکترونیکی:
اطلاعات شرکت
مدیرعامل:
پرویز رحمتی
سال تاسیس:
1368