راهکارهای جامع

راهكار جامع مبتني بر فناوري اطلاعات از نظرگاه رايورز، مجموعه سيستم ها و روش هايي است كه كليه فعاليت هاي اصلي، لجستيكي و تعامل با تأمين کنندگان، مشتريان و استفاده کنندگان از خدمات را در بنگاه هاي اقتصادي و سازمان ها پوشش مي دهد و امكان مديريت موثر بر مبناي اطلاعات را در آنها فراهم مي سازد.

به همین منظور شرکت مهندسی نرم افزار رایورز از ابتدای سال 89 و در راستای تحقق استراتژی نوین خود مبنی بر ارائه راهکارهای جامع مبتنی بر فناوری اطلاعات به مشتریان بخش های منتخب در بازار هدف، نسبت به تشکیل گروه های ارائه دهنده راهکارهای تخصصی برای طیف های همگن مشتریان اقدام نمود، در حال حاضر 5 گروه تخصصی برای واحدهای تولیدی و صنعتی و 9 گروه مختص سازمان ها و بنگاه های خدماتی، عمرانی و بازرگانی تشکیل شده است.

برای طیفی از مشتریان که تعداد آنها هنوز جهت شکل گیری راهکار تخصصی کفایت نمی کند، راهکار عمومی اختصاص داده شده است. ضمناً درحال حاضر، کلیه موارد شرکت های سرمایه گذاری و هولدینگ نیز از طریق راهکار عمومی ارائه خدمت می گردند.

گروه های راهكار تخصصي و راهکار عمومی، متشكل از متخصصين و كارشناسان مجربي هستند كه با به كارگيري ترکیبی مناسب از آخرین دستاوردهاي تكنولوژيكي، محصولات نرم افزاري و خدمات تخصصي تكميلي درون و برون سازمانی، نسبت به طرح ریزی و استقرار راهكار جامع مبتني بر فناوري اطلاعات در آن زمینه کاری اقدام می نمایند که از طریق سازمان دهي مناسب نیروهای کارآمد و در مناسب ترین زمان ممکن و با اتکاء به تجارب برتر تحقق می یابد.
در اين بخش تلاش شده است که به صورت خلاصه و گويا، گروه هاي تشکيل شده به تفکيک دامنه عمل و گستره کاربرد هر يک معرفي شوند. اين گروه ها عبارتند از:

گروه هاي ارائه دهنده راهکار به واحدهاي توليد و صنعتي

راهکار عمومی

گروه هاي ارائه دهنده راهکار به واحدهاي خدماتي ، عمراني و بازرگاني