فرصت های شغلی

دوست عزیز، در صورتی که تمایل به پر کردن فرم استخدام برای چند عنوان کاری دارید می توانید با انتخاب عناوین و فشردن دکمه "انتخاب عناوین شغلی" فقط یکبار فرم استخدام را تکمیل نمایید در غیر اینصورت کافی است برای روی دکمه مقابل هر کدام از عناوین شغلی کلیک نمایید.

توجه : عناوین شغلی ای که با رنگ سبز مشخص شده اند، در حال حاضر مورد نیاز رایورز می باشند.
عملیات