• English
ورود
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products
post
page
acf-post-type
articles
agencies
notic_wpyticket
tablepress_table
webinars
podcasts
videos
solutions
products
acf-taxonomy
news
certificate

الگوریتمهای تصمیم گیر مغز رمزگشایی شد

رایورز – دانشمندان الگوریتمهای تصمیم گیری مغز انسان را رمزگشایی کرده که به طور دقیق نشان می دهد که هنگامی که ما انتخاب می کنیم در این عضو از بدن چه اتفاقی رخ می دهد.
براساس تحقیقات جدیدی که در دانشگاه تگزاس انجام شده است، وقتی مغز با یک انتخاب رو به رو می شود به جای آنکه نمای کلی از تجارب گذشته را در نظر گیرد، طرح خاطرات خاصی را از بایگانی خود بازیابی می کند.
این تحقیقات که به ریاست مایکل ماک محقق پسادکترا در دپارتمان روانشناسی و عصب شناسی دانشگاه تگزاس آستین انجام شده نخستین تحقیقی است که شبیه سازیهای رایانه ای را با اطلاعات تصاویر مغزی ترکیب کرده تا دو نوع مدل تصمیم گیری مختلف را مقایسه کند.
محققان از 20 نفر خواستند که اشکال مختلف را به دو گروه طبقه بندی کنند. در جریان انجام این کار، مغز این افراد با استفاده از fMRI بررسی شد تا محققان به بررسی این مسئله بپردازند که این افراد چگونه اشکال را به خاطرات گذشته خود نسبت می دهند.

در یک مدل، تصمیم حول طرح ملموس خاطرات شکل می گیرد، در مدل دیگر تصمیم براساس تعمیم نمای کلی همه خاطرات که در یک مقوله خاص طبقه بندی شده شکل گرفت. براساس نتایج این تحقیق، مدل اول با رفتار تصمیم گیری سازگار تر است. با تحلیلهایی که با استفاده از تصویربرداری مغزی انجام شد، محققان دو مدل به این نتیجه رسیده اند که مدل اول برای تصمیمهای اکثر شرکت کنندگان در تحقیق صدق می کند.

نتایج این تحقیقات نشان می دهد که سه منطقه مختلف مغزی در طول فرآیند یادگیری فعال هستند. منطقه پس سری (ادراک بینایی )، منطقه آهیانه ( حسگری) و قشر قدامی ( توجه) این سه منطقه محسوب می شوند. مغز درحالی که اطلاعات جدید را پردازش می کند طرح انضمامی و ملموس تجارب را ذخیره می کند و موجب می شود که مغز تصمیمهای متفاوتی چون طبقه بندی، شناسایی و به یادآوری را اتخاذ کند.

ماک گفت: تصور کنید که با یک دوست درباره خرید یک اتومبیل جدید صحبت می کنید، وقتی که مقوله اتومبیل فکر می کنید به یک طرح مفهومی از اتومبیل بدون جزئیات مشخص می اندیشید.

اگرچه مقوله های انتزاعی از خاطرات تجارب فردی تشکیل شده اند.وی افزود: ما تجارب خود را به خاطر می سپاریم و این امر موجب می شود ما از این خاطرات برای انواع متفاوت تصمیمها استفاده کنیم. ما با ذخیره طرح ملموس از تجارب خود می توانیم تصمیمهایی درباره انواع مختلف اتومبیل اتخاذ کنیم. نتایج این تحقیق در مجله بیولوژی امروز منتشر شده است.

سوالی دارید از ما بپرسید
تلفن: ۸۴۳۶۳۰۰۰-۰۲۱

با ما در ارتباط باشید
Hidden
Hidden
نوع درخواست
آدرس
تماس با ما

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هجدهم شماره ۳۰

خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر خیابان لنکران شماره ۵

۰۲۱−۸۴۳۶۳۰۰۰

info@rayvarz.com

تمامی امتیاز سایت متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار رایورز می باشد.