• English
ورود
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products
post
page
acf-post-type
articles
agencies
notic_wpyticket
tablepress_table
webinars
podcasts
videos
solutions
products
acf-taxonomy
news
certificate

راه اندازي Datacenter در شهرداري شيراز

فعالیت رایورز شیراز در شهرداری شیراز از سال 1389 آغاز گردید. پراکندگی جغرافیایی ستاد، معاونت ها، مناطق و عدم وجود بستر ارتباطی مناسب بین آنها از یک سو و ضرورت تعبیه امکانات مناسب در سیستم ها از سوی دیگر سبب گردید تا استقرار سیستم ها روی سرورهای local در هر نقطه جغرافیایی و تجمیع اطلاعات مالی از طریق Replication انجام گیرد.

در سنوات گذشته، منطق تجمیعی، تفریغ بودجه و مدیریت منابع انسانی حاکم بر عملیات شهرداری با بستر ایجاد شده اطلاعاتی، مشکلات عدیده ای را در فعالیت کاربران و خروجی اطلاعات ایجاد نموده بود که سبب افزایش ارائه خدمات پشتیبانی، افزایش هزینه های مرتبط با آن و در نتیجه، افت کیفیت خروجی اطلاعات و کاهش رضایت کاربران را در پی داشت.

طی سه سال گذشته فاوای شهرداری شیراز، اقدامات بسیار مؤثری در توسعه شبکه اطلاعات شهری از طریق فیبر نوری و نیز ارتباط رادیویی انجام داده و با استقرار سرور مرکزی، زیرساخت های لازم جهت تشکیل Datacenter را فراهم نمود. از سوی دیگر، مدیریت تولید رایورز نیز با تعبیه امکانات متعدد در زمیته تفکیک اطلاعاتی، چاپ اسناد و محدوده دسترسی کاربران و نحوه فعالیت تجمیعی در سیستم منابع انسانی و نیز اثر بخشی توزیعی آن به سیستم حقوق و دستمزد شعب، امکان تجمیع اطلاعات را فراهم نمود.

لذا با توکل و استعانت از خداوند، از ابتدای بهمن ماه 1391 کلیات تجمیع اطلاعات شهرداری شامل ستاد، مدیریت اداری، پنج معاونت، سه مدیریت مستقل و 9 منطقه انجام گردید. هم چنین با رفع پاره ای از مشکلات از جمله کندی سرعت -که با همت کارشناسان مدیریت تولید رفع گردیده- در حال حاضر اطلاعات تجمیعی شهرداری که با گسترش چند واحد جدید نیز همراه بوده است، فعال گردیده و علیرغم وجود پاره ای از مشکلات، رضایت نسبی کاربران و مدیریت شهرداری را حاصل نموده است.

سوالی دارید از ما بپرسید
تلفن: ۸۴۳۶۳۰۰۰-۰۲۱

با ما در ارتباط باشید
Hidden
Hidden
نوع درخواست
آدرس
تماس با ما

خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هجدهم شماره ۳۰

خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر خیابان لنکران شماره ۵

۰۲۱−۸۴۳۶۳۰۰۰

info@rayvarz.com

تمامی امتیاز سایت متعلق به شرکت مهندسی نرم افزار رایورز می باشد.