ورود
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
products

راه اندازي Datacenter در شهرداري شيراز

فعالیت رایورز شیراز در شهرداری شیراز از سال 1389 آغاز گردید. پراکندگی جغرافیایی ستاد، معاونت ها، مناطق و عدم وجود بستر ارتباطی مناسب بین آنها از یک سو و ضرورت تعبیه امکانات مناسب در سیستم ها از سوی دیگر سبب گردید تا استقرار سیستم ها روی سرورهای local در هر نقطه جغرافیایی و تجمیع اطلاعات مالی از طریق Replication انجام گیرد.

در سنوات گذشته، منطق تجمیعی، تفریغ بودجه و مدیریت منابع انسانی حاکم بر عملیات شهرداری با بستر ایجاد شده اطلاعاتی، مشکلات عدیده ای را در فعالیت کاربران و خروجی اطلاعات ایجاد نموده بود که سبب افزایش ارائه خدمات پشتیبانی، افزایش هزینه های مرتبط با آن و در نتیجه، افت کیفیت خروجی اطلاعات و کاهش رضایت کاربران را در پی داشت.

طی سه سال گذشته فاوای شهرداری شیراز، اقدامات بسیار مؤثری در توسعه شبکه اطلاعات شهری از طریق فیبر نوری و نیز ارتباط رادیویی انجام داده و با استقرار سرور مرکزی، زیرساخت های لازم جهت تشکیل Datacenter را فراهم نمود. از سوی دیگر، مدیریت تولید رایورز نیز با تعبیه امکانات متعدد در زمیته تفکیک اطلاعاتی، چاپ اسناد و محدوده دسترسی کاربران و نحوه فعالیت تجمیعی در سیستم منابع انسانی و نیز اثر بخشی توزیعی آن به سیستم حقوق و دستمزد شعب، امکان تجمیع اطلاعات را فراهم نمود.

لذا با توکل و استعانت از خداوند، از ابتدای بهمن ماه 1391 کلیات تجمیع اطلاعات شهرداری شامل ستاد، مدیریت اداری، پنج معاونت، سه مدیریت مستقل و 9 منطقه انجام گردید. هم چنین با رفع پاره ای از مشکلات از جمله کندی سرعت -که با همت کارشناسان مدیریت تولید رفع گردیده- در حال حاضر اطلاعات تجمیعی شهرداری که با گسترش چند واحد جدید نیز همراه بوده است، فعال گردیده و علیرغم وجود پاره ای از مشکلات، رضایت نسبی کاربران و مدیریت شهرداری را حاصل نموده است.

آنچه در این مقاله میخوانید

  سوالی دارید از ما بپرسید
  تلفن: ۸۴۳۶۳۰۰۰-۰۲۱

  با ما در ارتباط باشید
  Hidden
  Hidden
  نوع درخواست
  آدرس

  خیابان خالد اسلامبولی (وزرا) خیابان هجدهم شماره ۳۰

  ۰۲۱−۸۴۳۶۳۰۰۰

  خیابان ولیعصر نرسیده به توانیر خیابان لنکران شماره ۵

  info@rayvarz.com

  تمامی امتیاز سایت متعلق به شرکت رایورز می باشد.