حفظ ایمنی سرویس کلود دشوار است

رایورز - با توجه به گزارش جدید کمپانی اینتل که در کنفرانس سالانه امنیتی در سانفرانسیسکو اعلام شد، فقدان مهارت‌های امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات، مانع از گسترش برنامه کلود شده است.

در این گزارش، ۴۹% از بیش از دوهزار سازمان مورد بررسی اعلام کرده‌اند که فقدان مهارت‌های امنیت سایبری باعث کندتر شدن روند ارائه خدمات از جانب سرویس کلود شده است.

۳۶% از سازمان‌ها نیز اعلام کرده‌اند با اینکه فقدان امنیت سایبری در سازمان‌ها مشهود است، اما آنها همچنان سعی در پیش برد سرویس کلود دارند.

به گزارش تاپ‌تک نیوز، شرکت اینتل بتازگی با انتشار گزارشی تحت عنوان "ایجاد اعتماد در آسمانی ابری"، در خصوص فقدان امنیت سایبری موجود هشدار داده است.

این گزارش دربردارنده وضعیت کنونی تصویب سیستم کلود به همراه نگرانی‌های اولیه در خصوص ارائه خدمات خصوصی و عمومی آن و نیز تاثیرات عمده آن بر فناوری اطلاعات است. با این وجود، کمبود مهارت‌های امنیتی به عنوان مسئله‌ای مهم و مانع از اتخاذ رویکردهای فناوری کاربرد کلود باقی مانده است.

به واسطه همین مشکل، ممکن است کارکنان به دلیل ناتوانایی‌های کارفرمایان خود درگیر فعالیت‌های فناوری اطلاعات شوند تا ابزار مورد نیاز برای مشاغل خود را ایجاد کنند. طبق این گزارش، تقریبا ۴۰% از خدمات کلود در حال حاضر بدون دخالت آی‌تی به سهولت ارائه شده‌اند.

 

 

علاوه بر این، چندان تعجب‌آور نیست که حجم عظیمی از داده‌های حساس در سرویس کلود ذخیره می‌شوند. همچنین بیش از نیمی (حدود ۵۲%( از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که بسیاری از نرم‌افزارهای مخرب از سرویس کلود تحت عنوان SaaS وارد شده‌اند.

به نظر کارشناسان، اعتماد بهبود یافته و درک روزافزون از مخاطرات ایجاد شده توسط مدیران ارشد، سازمان‌ها را به سمت ذخیره داده‌های حساس در سرویس عمومی کلود سوق داده است. احتمالاً اطلاعات شخصی، مهم‌ترین داده‌هایی است که باید در این سرویس ذخیره شوند.