شروع جنگ قیمت رایانش قبلی بین مایکروسافت، گوگل و ای.دبلیو.اس

1396/02/02

رایورز - در حال حاضر، بین شرکت‌های بزرگ گوگل، مایکروسافت و ای.دبلیو.اس جنگ قیمت درگرفته است و مجدداً در حال کاهش قیمت‌های خود هستند و این بار در زمینه‌های مختلف از قیمت‌های خود می‌کاهند.

بین غول‌های رایانش ابری مانند گوگل، مایکروسافت و ای.دبلیو.اس، جنگ جدیدی درگرفته است. این بار این جنگ بر سر قیمت و همچنین در زمینه ذخیره‌سازی پیش‌ آمده است.

البته اخیراً کاهش قیمت‌ها در بخش رایانش ابری به ماشین‌های مجازی محدود شده بود و سرویس‌های دیگر حاشیه‌های ثابت یا روبه رشدی را در اختیار ارائه دهندگان قرار داده بود. اما طبق گزارش تحلیلگران، اکنون کاهش قیمت‌ها روی بخش پایگاه‌های داده و ذخیره سازی متمرکز شده است.

به گزارش زد.دی نت، در تحلیلی که اخیراً روی قیمت‌گذاری فضای ابری انجام شده، مشخص شد که میدان جنگ قیمت ابری، از بخش ماشین‌های مجازی به ذخیره‌سازی منتقل شده است و پیش‌بینی شد که تا سایر خدمات که با پایگاه‌های داده شروع می‌شود، طی 18 ماه آینده با کاهش قیمت مواجه خواهند شد.

تحلیلگران با استناد به این تحلیل اشاره کردند که قیمت ذخیره سازی در هر بخش، در 12 ماه گذشته، قریب به 14 درصد کاهش داشته، لیکن قیمت ماشین‌های مجازی در بازه زمانی مشابه صرفاً 5 درصد کاهش داشته است.

 

 

کاهش قیمت ذخیره سازی ابری از سه ماهه سوم سال گذشته و توسط آی.بی.ام شروع شد. پس از آن، گوگل، ای.دبلیو.اس و سپس مایکروسافت، قیمت خدمات ذخیره سازی خود را کاهش دادند.

جین آتلسک، تحلیلگر واحد اقتصاد دیجیتال در شرکت 451 ریسرچ، گفت: «ارائه دهنگان بزرگ خدمات ابری، بازی جالبی را با یکدیگر شروع کرده‌اند. آنها از قیمت خدمات خود می‌کاهند تا نسبت به سایر شرکت‌ها، گران‌‌فروش به حساب نیایند و حتی ذره‌ای از اعتبار و قدرتشان در بازار کاسته نشود و کاربران خود را حفظ کنند.»

وی افزود: «این اولین باری است که جنگ قیمت بر بخش رایانش ابری و در قسمت ذخیره سازی اتفاق افتاده است. البته خبر کاهش قیمت برای خریداران خدمات ابری، خبر بسیار خوبی محسوب می‌شود، لیکن در حال حاضر برای مقایسه ارائه دهندگان این خدمات، با سطح جدیدی از پیچیدگی روبرو می‌شوند چون همه شرکت‌ها به طور مرتب قیمت‌های خود را کاهش می‌دهند.»

اخرین اخبار