قانون مشهور بیست هشتاد گوگل احتمالا دیگر وجود ندارد!

یکی از اصول مشهور در زندگی گوگلی کارکنان این شرکت آمریکایی ، ایده زمان ۲۰ درصدی است. ایده ای که در آن، ۸۰ درصد زمان کار در شرکت صرف توسعه پروژه های شرکت می شود و ۲۰ درصد زمان باقیمانده (یا یک روز از پنج روز) را می توان صرف کار بر روی پروژه های دلخواه کرد. ۲۰ درصدی که محصولاتی مانند جی‌میل ، AdSense،GTalk،GoogleSky  و حتی Google News حاصل آنند.

اما اگر دقت کنید ، هیچ یک از این محصولات، جدید نیستند  زیرا گوگل درحال کوچ از این ایده خلاقانه است. هنگامی که گوگل کار خود را آغاز کرد، لاری پیج و سرگئی برین ، استفاده از زمان ۲۰ درصدی  را راهی برای افزایش قوه ابتکار این شرکت می‌دانستند اما چند وقتی است که کارکنان این شرکت ، به سختی می‌توانند زمان ۲۰ درصد را در برنامه های کاری خود پیدا کنند.

یکی از اصول مشهور در زندگی گوگلی کارکنان این شرکت آمریکایی ، ایده زمان ۲۰ درصدی است. ایده ای که در آن، ۸۰ درصد زمان کار در شرکت صرف توسعه پروژه های شرکت می شود و ۲۰ درصد زمان باقیمانده (یا یک روز از پنج روز) را می توان صرف کار بر روی پروژه های دلخواه کرد. ۲۰ درصدی که محصولاتی مانند جی‌میل ، AdSense،GTalk،GoogleSky  و حتی Google News حاصل آنند.اما اگر دقت کنید ، هیچ یک از این محصولات ، جدید نیستند  زیرا گوگل درحال کوچ از این ایده خلاقانه است. هنگامی که گوگل کار خود را آغاز کرد ، لاری پیج و سرگئی برین ، استفاده از زمان ۲۰ درصدی  را راهی برای افزایش قوه ابتکار این شرکت می‌دانستند اما چند وقتی است که کارکنان این شرکت ، به سختی می‌توانند زمان ۲۰ درصد را در برنامه های کاری خود پیدا کنند.

منبع: