دادگاهی در مکزیک یاهو را 2.7 بیلیون دلار جریمه کرد!

هنوز حکم قطعی در مورد خدمات فهرست کردن صفحات زرد صادر نشده و یاهو تصمیم دارد درخواست استیناف دهد. دادگاهی در مکزیک 2.7 بیلیون دلار جریمه برای یاهو در نظر گرفت؛ این جریمه برای نقض قرارداد خدمات فهرست کردن صفحات زرد در نظر گرفته شده است.

یاهو روز جمعه اعلام کرد دادگاه مدنی چهل و نهم واقع در ناحیه فدرال مکزیکوسیتی این پیش رأی را در مورد یاهو و یاهوی مکزیک در دعوی که توسط شرکت Worldwide Directories and Ideas Interactivas اقامه شده بود، صادر کرده است. یاهو گفت ادعای شاکی بی اساس است و درخواست استیناف خواهد داد.

شرکت Worldwide Directories and Ideas Interactivas ادعای نقض قراداد و پیمان شکنی و متضرر شدن در مورد چندین قرارداد خدمات فهرست بندی را می کند. 

منبع: