برنامه ریزی سیسکو برای کسب درآمد بیشتر از بازار خدمات

سیسکو تجارت خدمات بزرگ تر را هدف قرار می دهد تا سود بیشتری از بازار نرم افزار به خود اختصاص دهد!سیسکو به تحلیلگران گفت که رشد اینترنت می تواند به این شرکت کمک کند که اصلی ترین شرکت بازار شود. سیسکو در نظر دارد تجارت ارائه خدمات خود را در طول سال های آینده گسترش دهد و در دنیایی که همه ماشین ها و دستگاه ها به یگدیگر وصل خواهند بود، نقش مهمی را برای خود می بیند.

پادماسری وریر  مدیر ارشد فناوری  و استراتژی سیسکو  در مصاحبه ای پیام های شرکت را -که در کنفرانس سالانه از جانب تحلیلگران بیان شده بود- این طور خلاصه کرد که این شرکت، خدمات مدیریت شده و خدمات مشاوره ای برپا خواهد کرد و تمرکز خود را بر روی صنایعی که بازار خاص خود را دارند، خواهد گذاشت.  

در حال حاضر سیسکو حدود 20% درآمد سالانه اش را از بازار خدمات به دست می آورد، اما به گفته وریر در نظر دارد طی چند سال آینده این رقم را به 25% برساند. با همه این اوصاف سیسکو هم چنان به کار با شرکای خدماتی اش مانند Accenture  و شرکت های تخصصی در صنایع خاص ادامه می دهد و قصد ندارد هیئت جدیدی به راه بیاندازد و مانند IBM تجارت خدماتش را بیش از حد گسترش دهد. وریر گفت: «ما با دقت زیادی انتخاب خواهیم کرد. ما از اهرم مالکیت معنوی مان برای ایجاد ارزش برای شرکایمان در زمینه خدمات استفاده خواهیم کرد.

منبع: