خرید امتیازات انحصاری کداک!

رایورز - ممکن است صنعت فناوری در مورد امتیازات انحصاری در حال پیشرفت به شیوه ای باشد که همکاری بیشتری بین شرکت های مختلف صورت بگیرد. اپل، گوگل و مایکروسافت مشاجره هایشان را بر سر امتیازات انحصاری به کناری می گذارند تا بتوانند همه امتیازات غول عکاسی یعنی شرکت کداک را خریداری کنند.

طبق بخش یازده قانون ورشکستگی ایالات متحده در ماه ژانویه، شرکت کداک اعلام ورشکستگی کرد و بر اساس ارزشی که سهام امتیازات انحصاری اش می توانست در  مزایده کسب کند، وام ورشکستگی دریافت کرد. کداک امتیازات انحصاری فراوانی در زمینه عکاسی دیجیتال دارد که با نرخ کنونی بازار، ارزش تقریبی آن چیزی در حدود 2 بیلیون دلار تخمین زده می شود.

به گزارش بلومبرگ، دو کنسرسیوم در نظر دارند برای این امتیازات انحصاری پیشنهاد قیمت دهند. اپل مانند آنچه در قبل در خرید امتیازات انحصاری Nortel عمل کرد، مایکروسافت هم پیمان می شود و Nathan Myhrvold's Intellectual Ventures مایکروسافتی سابق با پیشنهادی باز در این معامله شرکت می کند، پیشنهادی حدود 500 میلیون دلار.

در همین حین گوگل با گروه فروشندگان تلفن های هوشمند آسیایی  و شرکت RTX تیم شد تا پیشنهاد قیمت مشابهی بدهد و احتمالاً امیدوار است از پشتیبانی کد اک برخوردار شود زیرا در حال حاضر این شرکت تمایل چندانی به اپل ندارد.

منبع: