بالاخره Convirture کنترل ESXi hypervisor را به دست می‌گیرد

رایورز - Convirture (یکی از اولین اعضایی که ابزار مدیریت مجازی سازی و ابر را در معرض استفاده قرار می‌دهد) بالاخره کاری را که سال‌هاست باید انجام می‌داد، به انجام رساند و وارد تجارتی بزرگ با شرکت‌های معروف شد: پشتیبانی VMware متعلق به ESXi hypervisor به کمک کنترل Convirture.

ممکن است افراد بدبین بگویند VMware می‌خواهد Convirture را به قیمت پایین بخرد. هر یک از سازندگان ابزار مدیریت شبکه که مجموعه کامل کنترل ابر را ندارد (اولین شرکت‌هایی که بلافاصله به ذهن همه می‌رسند Hewlett-Packard، Dell و IBM هستند) ممکن است به Convirture علاقه‌مند باشند.

Convirture در سال 2006 در کالیفرنیا توسط ارسلان فاروق، مدیر اجرایی ارشد شرکت و جیدیپ مارفاتیا، معاون اجرایی بخش مهندسی تأسیس شد و از آن زمان تاکنون با سرمایه‌های شخصی اداره می‌شده است. میزان این بودجه‌ها و اهداکنندگان آنها توسط این شرکت فاش نشده است.

ایده اصلی ConVirt، خلق ابزار مدیریتی برای زیرساخت‌های hypervisor و ابر است، ابزاری که بتواند hypervisorهای متعدد و ابرهایی که  قابلیت‌های پیچیده‌ای در اختیار VMware vCenterconsole  قرار می‌دهند را گسترش دهد.

منبع: