الیسون: اوراکل به زودی وارد تجارت سخت افزار می شود!

رایورز - Sun یکی از پرسودترین و بهترین خریدهای این شرکت از نظر استراتژیکی بوده است. تماشای سقوط ادامه دار سیستم های تجاری اوراکل سخت است و نمی توان در این زمینه ابراز نگرانی نکرد، اما این دقیقاً همان کاری است که لری الیسون شریک و مدیر ارشد اجرایی شرکت اوراکل می خواهد انجام دهید.

اوراکل در حال حاضر تمرکز خود را بر روی سود دهی تجارت های Sun گذاشته که پیش از این، آنها را کاهش داده و نگرانی در مورد رشد آنها را به آینده موکول خواهد کرد، مثلاً شش ماه دیگر.

الیسون توضیح می دهد که این خلاصه وضعیت کنونی است که وی به همراه گزارش سه ماهه سوم سال مالی 2013 -که در ماه نوامبر به پایان می رسد- ارائه کرده است.

الیسون می گوید: «مطمئناً فناوری Sun یکی از سودآورترین خرید هایی بوده که تا کنون انجام داده ایم. فناوری Sun، اوراکل را در بخش مهندسی سخت افزار به یکی از مهره های اصلی و سود آور این تجارت تبدیل کرده است».

وی می گوید: «معتقدم نه تنها سود دهی محصولاتی مانند Exadata و SparcSuperCluster در تجارت سخت افزار بیشتر شده، بلکه تا پایان سال مالی جاری در تجارت سخت افزار رشد خوبی نیز ایجاد خواهد کرد.

منبع: