حل دعوی های ویکی مدیا و Internet Barnds

ویکی مدیا و Internet Barnds (برندهای اینترنتی)دعوی های Wikivoyage را حل کردند. طبق این دعوی Internet Barnds ادعا می کرد داوطلبان پروژه ای که قبلاً غیرانتفاعی بوده است را ترغیب به جدا شدن و یا کپی کردن برنامه های منبع باز (Open source) در برنامه های دیگر کرده اند. بنیاد ویکی مدیا و Internet Barnds توافق کرده اند که به تمامی دعوی های قضایی بر سر سایت اطلاع رسانی Wikivoyage -که به تازگی راه اندازی شده است- خاتمه دهند.

 Wikivoyage سایتی رایگان است که توسط کاربران برای کمک و اطلاع رسانی در مورد سفر ایجاد شده است و هر کسی می تواند آن را تصحیح کند. با این وجود بخش بزرگی از مطالب سایت، طبق مجوز Creative Commons از سایت Wikitravel کپی شده است.

پس از اینکه شرکت Internet Barnds در سال 2006 Wikitravel را خریداری کرد، داوطلبان زیادی از این پروژه نا امید شده و از آن جدا شدند و بیشتر مطالب سایت را با خود بردند. در ماه آگوست گذشته Internet Barnds هم در پاسخ، دعویی علیه دو تن از این داوطلبان که در پروژه Wikivoyage کار می کردند مطرح کرد، اما مدعی مسئله کپی رایت این مطالب نشد و در عوض آنها را متهم به تشویق دیگر داوطلبان به جدا شدن از این پروژه و برداشتن کدهای منبع باز از این پروژه و استفاده از آنها درکاری جداگانه کرد. ماه بعد ویکی مدیا نیز اقامه دعوی کرد تا از داوطلبانش محافظت کند و به قانونی بودن این جدا شدن کمک کند.

منبع: