سال 2020: هر فرد روی کره زمین 5200 گیگابایت اطلاعات!

تا سال 2020 فقط 15% از اطلاعات بر روی ابرها ذخیره خواهند شد. طبق مطالب منتشره از دانشگاه دیجیتال که به تازگی به روز شده است در طی 8 سال آینده میزان اطلاعات دیجیتالی تولید شده از 40 زتابایت خواهد گذشت، این مقدار معادل 5200 گیگابایت اطلاعات برای هر مرد،زن و یا کودکی است که بر روی کره زمین زندگی می کند.

برای اینکه تصوری از این حجم اطلاعات داشته باشید باید بگوییم 40 زتابایت معادل 40 تریلیون گیگابایت است، چیزی معادل 57 برابر تمام دانه های شنی که در سواحل کل دنیا قرار دارد. با گذشت زمان، این ارقام هم چنان رشد می کنند و انتظار می رود پس از آن، هر دو سال تمام این حجم اطلاعات دو برابر شود.

تولید اکثر اطلاعاتی که از هم اکنون تا سال 2020 به وجود می آید به دست انسان نخواهد بود بلکه توسط ماشین ها -در حالی که در شبکه های اطلاعات با یکدیگر حرف می زنند- خواهد بود. مثلاً حسگرهای ماشین آلات و ابزار آلات هوشمند که به یکدیگر متصل می شوند با هم ارتباط برقرار می کنند.

منبع: