روند نزولی تمایل کاربران به اسنپ

رایورز - رشد تعداد کاربران اسنپ، مدام در حال کاهش است، لیکن تبلیغ‌کنندگان به این موضوع اهمیتی نداده و روند سابق خود در ارائه آگهی را مثل گذشته دنبال می‌کنند.

اکنون که در دوره ارائه گزارش عملکرد شرکت‌های بزرگ و معروف هستیم، آمار و ارقام منتشره هر یک از این کمپانی‌ها، به وضوح نشان‌دهنده وضعیت رشد یا افول آنان است و از این رو برای صاحبنظران، با اهمیت تلقی می‌گردد.

گزارش سه ماهه دوم اسنپ‌چت -که دومین گزارشی است که از زمان ارائه اسنپ در اوایل ماه مارس منتشر شده است- نشان می‌دهد که وال استریت صرفاً با مسئله رشد تعداد کاربران درگیر است؛ اما استفاده از این معیار در هنگام تعیین میزان پذیرش تبلیغ‌کننده اشتباه است؛ زیرا این معیار، بیانگر محرک درآمد نهایی شرکت محسوب می‌شود.

به گزارش ونچربیت، سرمایه‌گذاران برای شناسایی صحیح قابلیت‌های اسنپ و به ویژه مشخصات تبلیغاتی آن، باید شاخص‌های عملکرد کلیدی -که برای بازاریابان، اهمیت فراوانی دارد- را در نظر گرفته و بر اساس آن رفتار کنند.

در طول سال‌های گذشته، تبلیغ‌کنندگان زیادی وجود داشته است، لیکن زمانی که صحبت از خرید رسانه می‌شود، برندها اصلاً به این مسئله توجه نمی‌کنند که یک کانال خاص، تا چه حد می‌تواند سریع رشد کند.

 

 

وقتی کانالی به یک مقیاس خاص می‌رسد، می‌تواند در سطح رسانه، جایگاهی کاملاً پایدار به خود اختصاص دهد. در این هنگام، اهمیت رشد روزافزون توانایی جذب مخاطب و به عمل واداشتن آنها، برای تبلیغ‌کنندگان کمتر است.

با بررسی تلویزیون خطی، به خوبی متوجه میزان تأثیر قالب‌های تبلیغاتی خواهید شد. تلویزیون‌ها در ایالات متحده، کماکان 35 درصد هزینه‌های تبلیغاتی را در اختیار دارند.

زمانی که اسنپ وارد بازار شد، گزینه بسیار خوبی برای تبلیغات بود؛ به همین خاطر مخاطبان آن به سرعت رشد نموده و شمار مخاطبانش به حد بسیار خوبی رسید.

عامل دیگری که باید در نظر گرفت، این است که کاربران اسنپ چت، پیشتر در محدوده سنی 13 تا 24 سال قرار داشتند؛ لیکن امروز این محدوده به 18 تا 34 سال رسیده است. زمانی که این مخاطبان به اسنپ اختصاص می‌دهند نیز به شکل فزاینده‌ای در حال افزایش است.

امروز به دلایل مختلف، رشد میزان مخاطبان اسنپ، در حال کاهش است؛ البته گفتنی است که تبلیغ‌کنندگان به این موضوع اهمیتی نمی‌دهند و کار خود را حتی بهتر از گذشته دنبال می‌کنند و در پی این هستند که بتوانند دامنه مخاطبان خود را روز به روز بیشتر کنند.