گوشی هوشمند مانع پیشرفت مغزی کودکان

کودکانی که با گوشی هوشمند سروکار دارند در بخش مهارت‌های اجتماعی، زبانی و آموزشی با مشکل مواجه می‌شوند. کارشناسان به پدر و مادرها هشدار دادند که گوشی‌های هوشمند خود را از دسترس خردسالان دور کنند؛ زیرا بازی کردن با این ابزار باعث می‌شود تا جلوی رشد مغزی آنها گرفته شود.

محققان بر اساس مطالعات جدید خود به این نتیجه رسیده‌اند که 25 درصد کودکان کمتر از 2 ساله در آمریکا گوشی هوشمند شخصی دارند و والدین آنها می‌گویند که از گوشی هوشمند به عنوان ابزاری آموزشی برای آنها استفاده می‌کنند. اما کارشناسان اعلام کرده‌اند که کودکان قابلیت تشخیص فناوری‌های مختلف از یکدیگر را ندارند و نمی‌توانند مزایای گوشی‌های هوشمند را به درستی و به طور کامل برای خود تشخیص دهند.

همچنین گفته شده است که نوزادان نمی‌توانند هیچ آموزشی را از گوشی‌های هوشمند دریافت کنند. کارشناسان در این زمینه بسیار نگرانند و هشدارهای کاملا جدی داده‌اند. زیرا استفاده از گوشی‌های هوشمند در این سن جلوی پیشرفت‌های اولیه مغز را می‌گیرد و می‌تواند روی بقیه عمر کودک تاثیرات کاملا جدی برجا بگذارد. 

منبع: