اولین بلک بری 10: پوشش کامل BYOD

رایورز - پیش از بلک بری 10، صاحبان بلک بری از طریق BIS (خدمات اینترنت بلک بری) یا BES (خدمات شرکت بلک بری) به اینترنت وصل می شدند و نیاز بود حساب های کاربری خاصی بر روی انتقال دهنده های بی سیم ایالات متحده داشته باشند. این سیاست به دلیل مدیریت هوشمند داده ها به مذاق انتقال دهنده ها خوش و برای مصرف کنندگان نیز خوب بود، زیرا داده ها کم حجم سازی می شدند، این مسئله برای شرکت ها نیز خوب بود، زیرا کنترل کامل بر دستگاه های بلک بری داشتند.

با این وجود، نیاز به BIS یا BES موجب می شد بلک بری به عنوان یک سکوی موبایلی پذیرفته شده نباشد. خوشبختانه بلک بری10 از نظر اتصال به اینترنت همه گزینه ها را داراست که این گزینه ها شامل BIS و BES هم می شود و اگر شرکتی تمایل داشته باشد می تواند به سادگی از آنها استفاده کند.

منبع: