تراشه «خود ترمیم گر»

پژوهشگران توانسته‌اند تراشه‌ای تولید کنند که با استفاده از چند سنسور خطاها و خرابی‌های احتمالی را تشخیص دهد و با پیکربندی دوباره تراشه مشکل به وجود آمده را رفع نماید. پژوهشگران در مرکز Caltech توانسته‌اند تراشه‌ای تولید کنند که می‌تواند پس از رخداد خطاهای ناشی از کم شدن توان یا خرابی ترانزیستور، خودش را ترمیم کند. این تراشه‌ها قادرند در چند میکروثانیه خود را ترمیم نمایند و به قدری کوچکند که بر روی سطح یک سکه کوچک جا می‌گیرند.

سنسورهای روی تراشه، توان، ولتاژ، جریان و دما را اندازه می‌گیرند و یک مدار مجتمع مجزا با استفاده از این سنسورها خطاهای احتمالی را تشخیص می‌دهد. وقتی سیستم تشخیص دهد که ایرادی به وجود آمده، می‌تواند تراشه را دوباره پیکربندی کند تا مشکل حل شود. برخلاف نام این نوع تراشه‌ها، عملا هیچ چیزی دوباره ساخته نمی‌شود.

این اولین قطعه الکترونیکی «خودترمیم‌گر» نیست. دسامبر سال گذشته، محققین دانشگاه ایلینوی مجموعه مداراتی را طراحی نمودند که می‌توانست جریان القایی اضافی مدار را با استفاده از پخش یک مایع بر روی بورد از بین ببرد. هنوز مشخص نیست که کدامیک از این تکنولوژی‌ها می‌توانند به بازار قطعات الکترونیکی راه باز کنند، اما مطمئنا هر دو پژوهش قدم‌های مثبتی هستند تا در آینده ابزارهای الکترونیکی ما کمتر با مشکل خرابی و تعمیر روبرو گردند.

منبع: