زمان دسکتاپ ها دیگر به سر رسیده است!

بنا به گزارشات رسیده اینتل قصد دارد دسکتاپ ها را از بین ببرد. بنا به گزارشات رسیده در حالی که این غول چیپ ست، سرمایه هایش را به سمت بازار موبایل روانه می کند، دسکتاپ ها در معرض خطر قرار می گیرد. ممکن است تغییر در شیوه ای که اینتل پردازشگرهایش را به برد مدار متصل می کند، نشانه تغییراتی در بردهای دسکتاپ های کنونی باشد.

پردازشگرهای دسکتاپ از طریق یک سوکت به برد مدار اصلی (که با نام مادربورد هم شناخته می شود) کامپیوتر وصل هستند. سپس پردازشگرهای اینتل که با آن سوکت سازگار هستند، توسط کاربر نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. این کاربر نهایی می تواند یک فرد علاقه مند و یا یک تأمین کننده کامپیوتر باشد.

گزارشات رسیده حاکی از این است که این نوع طراحی در معرض خطر از بین رفتن است. از سوی دیگر پردازشگرهای موبایل به طور مستقیم روی مادربورد لحیم شده اند. لحیم کردن پردازشگر از نظر طراحی در دنیای موبایل که هر میلی متر فضا اهمیت بالایی دارد، بسیار مهم است. اما این مسئله برای دنیای دسکتاپ به منزله مرگ است، زیرا بسیاری از علاقه مندان -مثلاً کسانی که به طور حرفه ای بازی می کنند- دلشان می خواهد از میان پردازشگرهای موجود آنهایی را که خودشان می خواهند، انتخاب کنند و لحیم کردن پردازشگرها به مادربورد برایشان اصلاً جالب نیست.

منبع: