پردازشگرهای جدید Opteron شرکت AMD ابرها را هدف قرار داده اند!

عملکرد چیپ ست 4300Opteron شرکت AMD پانزده درصد بهتر از عملکرد چیپ ست های قبلی است. Advanced Micro Devices برای شکستن دوران رکودش در بازار سرور به استراتژی تهاجمی روی آورده که تا سال 2014 نیازمند چیپ ست های x86 و ARM است و باید در همین حین به بهسازی خط Opteron نیز بپردازد.

روز پنج شنبه این شرکت پردازشگرهای کم مصرف Opteron را معرفی کرد که در دسته ای از سرورهای ابری -که نقل وانتقالات وب را انجام می دهد- مورد استفاده قرار می گیرد. این Opteron 4300 و 3300 x86 جدید مخصوص سرور تا 8 core و برای سرورهای ساده و با برد متوسط مناسب است. این 9 چیپ ست جدید را می توان در سرورهای فشرده Sea Micro شرکت -که در حال حاضر از چیپ ست های 4200 و 3200 قدیمی تر استفاده می کنند- مورد استفاده قرار داد. چیپ ست های قبلی اواخر سال گذشته معرفی شده بودند. این چیپ ست های جدید از نظر عملکرد و مصرف انرژی ارتقاء یافته اند.

دین مک کارن، تحلیلگر اصلی Mercury Research می گوید چیپ ست های Opteron 4300 و 3300 chips بازار روبه رشد سرورهای ابر را هدف قرار داده اند، بازاری که در هر لحظه آن نقل وانتقالات بی شماری پردازش می شود. سرورهای ابر بخش عمده ای از بازار را به قبضه خود درآوردهاند، بنابراین برنده شدن هر طرحی برای AMD مهم است تا بتواند با اینتل رقابت کند. چیپ ست های جدید با چیپ ست های سرور Xeon x86 اینتل برای سرورهای یک سوکتی و یا دو سوکتی رقابت خواهد کرد.

منبع: