فروش سیستم های ذخیره سازی چند پروتکلی در سراسر دنیا رشد داشته است

در سه ماهه سوم سال، محموله دیسک های ذخیره سازی خارجی از مرز 7 اگزبایت (یک بیلیون گیگابایت) می گذرد. طبق گزارشات IDC ظرفیت ذخیره سازی بر روی دیسک که تاکنون توسط فروشندگان ارسال شده است، برای اولین بار در عرض سه ماه از مرز 7 اگزابایت می گذرد. ظرفیت کل ذخیره سازی بر روی دیسک که در سه ماهه سوم توسط فروشندگان به فروش رفته به 7.1 اگزابایت یا به عبارتی 7100 پتابایت رسیده است که 24.4% رشد سالانه را نشان می دهد.

لیز کانر یکی از تحلیلگران ارشد IDC می گوید رشد دو رقمی در صنایع ذخیره سازی به دلیل تقاضا برای سیستم های ذخیره سازی چند پروتکلی مانند کانال فیبر و ذخیره سازی مبتنی براترنت در یک جعبه و هم چنین تقاضا برای سیستم های ذخیره سازی فوق متوسط و با کیفیت بهتر بوده است.

کانر می گوید: «علی رغم نگرانی های مداومی که اقتصاد جهانی و منطقه ای را دربرگرفته است، کاربران نهایی هم چنان بر روی زیرساخت های ذخیره سازی سرمایه گذاری می کنند». در دوره های سه ماهه امسال، کل ظرفیت ذخیره سازی فروخته شده -که شامل دیسک درایوهای داخلی و سیستم های خارجی نیز می شود- از 6.1 اگزابایت به 6.6 اگزابایت در هر سه ماه افزایش داشته است.

منبع: