تعرفه گمرکی تجهیزات شبکه های کامپیوتری 4 درصد شد

تعرفه گمرکی 11 قلم کالای ارتباطی و شبکه در کتاب مقررات واردات و صادرات 93، به میزان 4درصد رسید و لفظ کیلویی از این ردیف تعرفه حذف شد. به گزارش خبرنگار مهر، تعرفه گمرکی انواع تجهیزات شبکه های کامپیوتری برای سال 93 به 4 درصد رسید.

آزاد معروفی - رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران در این باره و با اشاره به نرخ پیشین این تعرفه و اعتراضات واردکنندگان در این خصوص گفت: کمیسیون ماده یک درابتدای سال 91، تعرفه 11قلم کالای ارتباطی و شبکه را 4 درصد و یا به میزان کیلویی 15 هزار تومان تعیین کرده بود که این موضوع با اعتراض شدید واردکنندگان روبرو شد.

وی ادامه داد: انواع مودم، سوییچ، روتر و کالاهایی از این دست در اثر این تصمیم غیرکارشناسی و به بهانه تولید داخلی با افزایش قیمت چشم‌گیری وارد بازار شدند که این موضوع باعث شد واردکنندگان قانونی و مصرف کنندگان متضرر شوند. اما خوشبختانه با پیگیری ها و مکاتبات مداوم کارشناسان سازمان نظام صنفی رایانه ای و کمیسیون شبکه، کمیسیون ماده یک با اصلاح این تعرفه موافقت کرد.

به گفته معروفی به کار بردن لفظ کیلویی برای محاسبه تعرفه گمرکی این تجهیزات، یک توهین به صنف IT محسوب می شد و مورد اعتراض واردکنندگان و صنف قرار گرفته بود. رئیس کمیسیون شبکه درخصوص تداوم مکاتبات و ارتباط سازمان نصر با کمیسیون ماده یک در خصوص این تعرفه ها گفت: سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران همچنان اصرار دارد در ادبیات موجود این ردیف تعرفه، تغییرات مثبتی ایجاد شود؛ چرا که اعضای کمیسیون شبکه معتقدند در متن اقلام تحت پوشش تعرفه کالاهای شبکه‌ای اشکلاتی وجود دارد که نیازمند اصلاح است.

منبع: