Boffins با استفاده از فلز مایع، سیم هایی الاستیک ساخته است

رایورز - پژوهشگران در دانشگاه کارولینای شمالی سیم های رسانایی را به نمایش در آورده اند که می توانند تا 8 برابر طول اصلی خود کش بیایند و البته هم چنان کارایی خود را حفظ کنند.

این سیم، تحت آزمایش قرار گرفته و مشاهده شده که به طور مثال به عنوان سیم های هدفون به خوبی کار می کند. زمانی که سیم کشیده می شود، صدا هم چنان به خوبی به گوشی های هدفون می رسد.

در گزارشات آمده است که نسبت های مکانیکی رشته ها حتی هنگام کشیده شدن تغییری نمی کنند اما مقاومت آنها هنگام کشش بیشتر می شود. در هر حال حتی زمانی که روکش این سیم کش می آید، فلز مایع کافی برای برقراری ارتباط وجود دارد.

منبع: