اتهامات توسعه Google Glass در پیش است

رایورز - درحالی که این غول تکنولوژی برای ارسال سکوهای قابل پوشیدنش در سال جاری آماده می شود، همچنان درگیر تغییر و تعمیر نرم افزار، سخت افزار، توانایی تماس های تلفنی، طول عمر باتری و فرمان های صوتی آن است.

سرجی برین یکی از بنیانگذاران گوگل، پروژه Google Glass را در ژوئن 2012 با دادن اطلاعات و خروجی گرفتن از آن شبیه سازی کرد. شش ماه از زمانی که گوگل از پروژه Google Glass رونمایی کرده است، گذشته و به نظر می رسد این غول تکنولوژی هم چنان سخت مشغول کار است تا نقایص آن را برطرف و این محصول را برای استفاده آماده کند.

بابک پرویز، مدیر پروژه Google Glass، امروز در مصاحبه ای با IEEE Spectrum گفت که تیمش هم چنان مشغول آزمودن ایده های جدید است و اینکه شاهد توسعه نرم افزاری و سخت افزاری در این پروژه خواهیم بود.

وی به IEEE Spectrum گفت: «ما به طور مستمر در حال کاریم تا ایده های جدید در مورد نحوه کار این سکو را آزمایش کنیم، به علاوه سعی ما براین است که این سکو را قدرتمندتر کنیم تا بتوانیم اوایل امسال آن را برای توسعه دهندگان ارسال کنیم. این مسئله تقویت کردن شامل هر دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری می شود».

منبع: