ربات کودک «دیه گو- سن» تقلیدی وحشتناک

رایورز - آیا ربات کودک دیه گو اولین کودک مخلوق انسان است؟ اولین فیلم ویدیویی دیه گو- سن -که یک ربات کودک است- به معرض نمایش درآمد. این ربات کودک نرم افزارها و سخت افزارهایی دارد که رفتارهای یادگیری کودک یک ساله انسان را تقلید می کند.

دکتر خاویر مویان خالق این ربات به مجله Gizmag گفت: «دیه گو- سن را ساختیم تا پیچیدگی بدن انسان را تخمین بزنیم و از تحریک کننده هایی استفاده کنیم که دینامیکی شبیه ماهیچه های انسان دارند».

سر دیه گو- سن از 27 قطعه متحرک تشکیل شده که در زیر ماسکی عضله مانند قرار می گیرند، این پوشش رویی برای این است که این ربات در مقابل بزرگسالانی که چهره شان را تشخیص می دهد عکس العمل نشان دهد، درست مثل یک کودک.

دیه گو- سن از نرم افزار برای شناسایی اشیاء آشنا و نمایش طیفی از احساسات در برابر محرک های مشخص استفاده می کند. وی می گوید: «اما هدف، فناوری اطلاعات است.

هدف اصلی این پروژه سعی در فهم چگونگی ساخت هوش موتوری حسی از نقطه نظر الگوریتمی است. این پروژه پژوهشگران روانشناسی رشد، یادگیری ماشینی، عصب شناسی، دید کامپیوتری و رباتیک را گرد هم جمع می کند.

اساساً سعی ما بر این است که متوجه مشکلات محاسباتی که مغز کودک هنگام یادگیری حرکت دادن بدن خود با آم مواجه می شود را درک کنیم و از آن برای تعامل با دنیای فیزیکی و اجتماعی استفاده کنیم».

مویان این کدهای رباتیک را در دانشگاه کالیفرنیا نوشته و کار صورت این ربات توسط دکتر دیوید هنسون از فارغ التحصیلان دیزنی انجام شده است. دیوید هنسون رئیس شرکت «رباتیک هنسون» بوده و در دهه اخیر مشغول تکمیل کنترل های موتوری برای صورت های ماشینی واقعی بوده است.

منبع: