چه زمانی باید یک جفت کفش جدید بخرید؟!

رایورز - اپل می خواهد به اطلاعتان برساند که چه زمانی نیاز به خرید کفش های جدید دارید! اپل به تازگی امتیاز انحصاری برنامه ای را به ثبت رسانده که یک سنسور داخلی را تعریف و فعالیتی تکرار شونده را اندازه گیری کرده و زمانی که به یک میزان از پیش تعیین شده برسد اعلام می کند.

این غول فناوری در برنامه ای -که به تازگی امتیاز انحصاری اش را ثبت کرده- پیشنهاد می کند در کفش ها سنسوری جاگذاری شود که فعالیت های فردی که آن را پوشیده است، اندازه گیری کند و زمانی که موقع خریدن کفش هایی نو است به فرد پیغام بفرستد. این برنامه یک «سنسور فرسوده شدن، سیستم حسی شمارشگر بدن، ارزیابی فعالیت های بدون واحد و شیوه های مربوطه» را در خود دارد.

در یک طرح از این برنامه، یک سنسور فرسودگی کفش، شامل حداقل یک ردیاب برای تشخیص اندازه گیری های متریک فیزیکی که موجب تغییر فرسوده شدن کفش می شوند، یک پردازشگر که برای پردازش اندازه های فیزیکی به مرور زمان و یک هشدار برای مطلع کردن کاربر از اینکه کف کفش فرسوده شده تعبیه شده است.

منبع: