SkyDrive مایکروسافت یک بیلیون سند را ذخیره می کند!

مایکروسافت ویژگی هایی برای به اشتراک گذاری سند اضافه می کند. این شرکت امروز اعلام کرد خدمات ذخیره سازی ابر Skydrive مایکروسافت یک بیلیون سند آفیس در خود ذخیره دارد. درحالی که به نظر می رسد یک بیلیون رقم بزرگی است،Dropbox  که محبوبترین ذخیره ساز ابر است بیش از صد میلیون کاربر دارد.

بر اساس اطلاعات شرکت که در سایت آمده است، کاربران هر 24 ساعت یک بیلیون فایل بر روی Dropbox ذخیره می کنند. اما همگام با اخبار معیار بارگذاری مایکروسافت، مایکروسافت می گوید ویژگی های جدیدی به SkyDrive خود اضافه کرده است که به اشتراک گذاری محتوا با دیگران را ساده تر می کند.

سارا فیلمن یکی از مدیران ارشد برنامه ریزی SkyDrive در پست وبلاگی نوشت: «به تازگی به یک معیار جدید رسیده ایم، اکنون مشتریان ما بیش از یک بیلیون سند آفیس بر روی SkyDrive ذخیره می کنند! ما واقعاً از این بازخورد در مورد نسخه جدید آفیس و یکپارچگی آن با SkyDrive هیجان زده ایم».

منبع: