سمینار «بهبود فرآیندهای سازمان با رویکرد BPM و ابزار BPMS»

رایورز - معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صداوسیما با مشارکت شرکت رایورز در نظر دارد تا دستاوردهای خود را در زمینه «بهبود فرآیندهای سازمان با رویکرد BPM و ابزار BPMS» در سمیناری محدود و تخصصی ارائه نماید.

این سمینار در تاریخ شانزدهم آذر ماه 95 (ساعت 9.30 الی 12) و در محل آمفی تئاتر ساختمان شماره 2 معاونت مربوطه برگزار خواهد گردید. هم‌چنین مخاطبان این سمینار، مدیران و کارشناسان ارشد معاونت‌های مختلف صداوسیما می‌باشند.

موضوعات کلی سمینار عبارتند از:

  •  آشنایی با BPM
  • کاربرد BPMS در فرایندهای سازمان
  • آیا BPMS برای همه فرایندهای سازمان مناسب است؟
  • تجربه موفق سفیر (سامانه فرایند های یکپارچه رسانه)

شایان ذکر است جزئیات بیشتر درباره این سمینار، در هفته‌های آتی در بخش خبری رایورز به اطلاع دوستان خواهد رسید.