جزئیات تکمیلی در زمینه سمینار بهبود فرایندهای سازمان صدا و سیما

رایورز - سمینار بهبود فرایندهای سازمان با رویکرد BPM و ابزار BPMS ، سه شنبه شانزدهم آذرماه سال جاری، در آمفی تئاتر ساختمان شماره 2 معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیما با همکاری شرکت مهندسی نرم افزار رایورز برگزار خواهد شد.

از اهداف این سمینار می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • آشنایی بیشتر با مفاهیمی نظیر مفهوم مدیریت فرآیند، چرخه ی مدیریت فرآیند های کسب و کار ، استاندارد 2bpmnو ...
  • مقایسه BPM با دیگر رویکردهای مدیریت و بهبود فرآیندها مانند BPR, TQM, ISO, SixSigma
  • آشنایی بیشتر با مدل بلوغ فرآیندهای سازمان
  • مقایسه سازمان وظیفه گرا با سازمان فرایند مدار و نحوه گذار از حالت وظیفه گرا به حالت فرایند مدار
  • آشنایی بیشتر با مجموعه ابزارها و ماژول های BPMS نظیر:
                                                                                    - موتور مدیریت فرایندها
                                                                                    - موتور مدیریت فرم ها
                                                                                    - مدیریت جداول و ارتباط با پایگاه داده
                                                                                    - موتور مدیریت قوانین
                                                                                    - مدیریت کاربران و نقش ها
                                                                                    - ابزار گزارش ساز و ماژول BAM
  • آشنایی با نقش BPMS در بهبود فرایندهای سازمانی
  • آشنایی با کاربردها و عدم کاربردهای BPMS در هر سازمان
  • نحوه ایجاد یکپارچگی در سازمان با استفاده از ابزار BPMS
  • چگونگی انتخاب یک ابزار BPMS مناسب جهت پاسخگویی به نیازهای سازمان
  • و ...

به علاوه با توجه به اینکه قریب به 4 سال از استقرار سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار رایورز در سازمان صدا و سیما – معاونت توسعه و فناوری رسانه می گذرد، در پایان سمینار، علاوه بر معرفی اجمالی زیر سیستم های پیاده سازی شده ( تحت عنوان سامانه سفیر)، به معرفی دستاوردها و تجربیات به دست آمده پرداخته خواهد شد.

پیش بینی می گردد که تعداد افراد شرکت کننده در سمینار بالغ بر 100 نفر باشد که عمدتاً از مدیران و کارشناسان ارشد معاونت های مختلف صدا و سیما هستند.

از دستاورهای مورد انتظار این سمینار می توان به آشنایی مدیران و مسئولین بخش های مختلف سازمان با دلایل لزوم استقرار BPMS و تسری آن به کل سازمان اشاره نمود.