برگزاری سمینار بهبود فرایندهای سازمان با رویکرد BPM و ابزار BPMS

رایورز - سمینار بهبود فرایندهای سازمان با رویکرد BPM و ابزار BPMS، روز گذشته در سالن اجلاس معاونت توسعه و فناوری رسانه صدا و سیما برگزار گردید.

این سمینار با مشارکت رایورز و معاونت توسعه و فناوری رسانه برنامه ریزی و برگزار شد و مدعوین آن، مدیران بخش های مختلف سازمان بود که استقبال قابل توجهی نیز از سوی ایشان به عمل آمد.

اگر چه این سمینار در تهران برگزار گردید، لیکن سایر استان ها نیز از آن بهره بردند، چرا که به صورت مستقیم برای مدیران و کارشناسان صدا و سیمای استان ها نیز پخش گردید.

از ویژگی های این سمینار می توان به ارائه راهکارهای عملی جهت حرکت به سمت سازمان فرایند گرا در کنار ارائه مفاهیم پایه اشاره نمود.

در ارائه این سمینار همواره سعی شد تا مفاهیم در کنار تجربیات پروزه سفیر (سامانه فرایندهای یکپارچه رسانه- پیاده سازی شده با سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار رایورز)، ارائه گردد تا به دلیل آشنایی حضار با کسب و کار مربوطه، اثر بخشی سمینار افزایش یابد.

در این سمینار مفاهیم ذیل ارائه گردید و یک فرایند نمونه نیز مدل سازی شد.

  • ارائه تعاریف و مفاهیم نظیر فرایند، وظیفه،
  • فرایند گرایی در مقابل وظیفه گرایی
  • بلوغ مدیریت فرایندهای کسب و کار در سازمان
  • چرخه مدیریت فرایندهای کسب و کار
  • APQC و فرایندهای مرتبط با صدا و سیما
  • معماری فرایندها
  • BPMN
  • BPMS
  • BAM
  • و ...

در پایان جلسه، به سؤالات مطرح شده توسط مدعوین پاسخ گفته شد. به علاوه گروهی در تلگرام جهت پاسخگویی همیشگی به سؤالات حضار و سایر مدیران و کارشناسان صدا و سیما در حوزه BPM و BPMS تشکیل و لینک آن در اختیار ایشان قرار گرفت.

از دستاورهای این سمینار می توان به آشنایی مدیران و مسئولین بخش های مختلف به مفاهیم مرتبط با BPM، مجموعه ابزارها و ماژول های BPMS ، دلایل لزوم استقرار BPMS ، کاربردها و عدم کاربردهای BPMS و ... اشاره نمود.