راه اندازی فرایندهای درخواست کالا، درخواست خدمات و درخواست خرید در شرکت مبین نت

رایورز - فرایندهای درخواست کالا، درخواست خدمات و درخواست خرید (کالا و خدمات) در شرکت مبین نت و با استفاده از ابزار RayBPMS طراحی گردیده و در آخرین مراحل استقرار هستند.

شرکت ارتباطات مبین نت از بزرگ ترین شرکت های فعال در ارائه خدمات اینترنت بیسیم، جهت طراحی، اجرا و پایش فرایندهای خود، سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار رایورز را انتخاب نمود.

در حال حاضر طراحی فرایندهای درخواست کالا، درخواست خدمات و درخواست خرید (کالا و خدمات) با استفاده از این ابزار طراحی گردیده و در آخرین مراحل استقرار هستند.

فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان نیز در مرحله تحلیل بوده و پس از اتمام این مرحله، مکانیزاسیون این فرایند آغاز خواهد شد. این شرکت با عزمی راسخ، در راستای بهبود عملکرد خود، برنامه ای مستمر و بلند مدت جهت طراحی و مکانیزاسیون فرایندها با استفاده از این ابزار دارد.