پروژه تجمیع و سازماندهی اسناد حسابداری و استقرار سامانه دفتر کل (GL) در هواپیمایی هما

رایورز - پروژه GL شرکت هواپيمايي جمهوری اسلامی ایران (هما) با برآورد مدت يک‌سال رسماً از تاريخ 18/10/95 آغاز شده است.

انجام اين پروژه در 4 مرحله شامل:

1- بررسي و تحليل وضعيت موجود

2- متناسب‌سازي سيستم مالي و ابزار تهيه صورت‌هاي مالي رايورز (جهت پوشش نيازمندي‌هاي هواپيمايي هما)

3- استقرار سيستم GL و ابزار تهيه صورت‌هاي مالي

4- ارائه آموزش‌هاي تکميلي و تحويل پروژه

مي‌باشد.

در حال حاضر، اقدامات لازم جهت انجام و پیشبرد مرحله يک پروژه در جريان است که شامل جمع‌آوري اطلاعات تکميلي -از طريق دريافت پرسشنامه‌هاي فني سيستمي تکميل شده (توسط مشتري)- مرتبط با محدوده پروژه، انجام مصاحبه با مديران و کارشناسان ذيربط و اعتبارسنجي اطلاعات کسب شده -از طريق جلسات هماهنگي با مديران ارشد مرتبط با حوزه مالي- است. نتيجه اقدامات اين مرحله، تهيه گزارش شناخت وضعيت موجودو ارائه به این هواپيمايي خواهد بود.