پشتیبانی از فرم‌های واکنش‌گرا (Responsive) در سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار رایورز

رایورز - در راستای پیشرفت تکنولوژی و نیز دسترسی ساده تر شهروندان به موبایل و تبلت، پشتیبانی از فرم های واکنش گرا توسط تیم BPMS رایورز در ابزار مدیریت فرایندهای کسب و کار RayBPMS مورد بهره برداری قرارگرفت.

از جمله اهداف این امکان می توان به مواردی چون:

  • ثبت و پیگیری درخواست ها و فرآیند های کسب و کار
  • امکان ایجاد فرم هایی با ظاهر مناسب (در موبایل)، تبلت و دسکتاب
  • تعریف سطرها و ستون های شناور
  • انواع کنترل ها
  • تعریف دسترسی های متفاوت بر روی سطرها و ستونهای ایجاد شده
  • و ...

اشاره نمود.