بهره‌برداري از سيستم‌هاي يكپارچه رايورز در شركت سابير بين‌الملل

رایورز – استقرار سیستم‌های حسابداری مالی، حقوق دستمزد، کنترل موجودی، اموال و دارائی‌های ثابت،‌ مدیریت قراردادها و نیز سیستم اتوماسیون اداری در شركت سابير بين‌الملل آغاز گردید.

شركت سابير بين‌الملل که يكي از بزرگ‌ترين و معتبرترين شرکت‌های پيمانكاری کشور در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي بشمار می‌آید، استقرار سيستم‌هاي يكپارچه رايورز را با رويكرد MIS در دستور کار خود قرار داده است.

این شرکت نام‌آشنا با داشتن پروژه خط 6 مترو (شامل 18 کارگاه)، استقرار سیستم‌های حسابداری مالی، حقوق دستمزد، کنترل موجودی، اموال و دارائی‌های ثابت،‌ مدیریت قراردادها و نیز سیستم اتوماسیون اداری را در هر یک از کارگاه‌ها به صورت مستقل هدف قرار داده است؛ بگونه‌ایی که با بهره‌گیری از یک سرور مشترک بتوان علاوه بر ایجاد استقلال برای هر یک از کارگاه‌ها، ‌امکان رؤیت، کنترل و تهیه گزارشات مدیریتی را به صورت تفکیکی، تجمیعی، پارامتریک و ... در ستاد مرکزی فراهم نمود.